Trưởng BP Phát Triển Phần Mềm (Head Of Software Development)

Trưởng BP Phát Triển Phần Mềm (Head Of Software Development)

Job Locations: Da Nang
Negotiable 109 views - Expires in 26 days

What We Can Offer

Year-end Bonus; Annual Salary Review; Meal allowance
15 annual leave days; flexible working hours
Happy hour, team building, company trip, birthday gifts ...

Job Description

• Trực tiếp phát triển chiến lược, quản lý và triển khai các nguồn lực về đảm bảo chất
lượng sản phẩm, dịch vụ và phát triển phần mềm;
Direct strategic development, management and deployment of QA resources and software development;
• Đảm bảo thiết kế ứng dụng để quản lý và duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ
liệu;
Ensure application design to manage and maintain data security and integrity;
• Quản lý xuyên suốt các nhóm dự án;
Help communication upward as well as throughout project teams;
• Sử dụng các phương pháp quản lý để phát hành các gói phần mềm ở trạng thái tốt nhất;
Utilize practices of best-case packaged software release management;
• Lãnh đạo bộ phận phát triển phần mềm để phân phối môi trường sản phẩm phần mềm;
Lead software development department to distribute software development atmosphere;
• Cố vấn các nhà quản lý để thực hiện các phương pháp hay nhất để thúc đẩy và tổ chức
đội, nhóm nhân viên;
Mentor managers to implement best practices to motivate and organize their teams;
• Chuẩn bị lịch trình, báo cáo tình trạng cũng như đưa ra quyết định tuyển dụng đối với bộ
phận;
Prepare schedules, report status as well as make hiring decisions;
• Thiết lập thanh tuyển dụng cho tất cả những người quản lý;
Establish hiring bar for all managers as well as individual contributors;
• Đảm bảo cung cấp các khả năng trên thực tế để đánh giá và cải thiện các phương pháp
phát triển phần mềm tốt nhất;
Provide particular feedback to facilitate managers enhance their work;
• Cung cấp các quy trình kiểm soát phiên bản để bảo đảm tính nhất quán, chất lượng và kịp
thời;
Provide version control processes to assure consistency, quality and timeliness;
• Cung cấp phản hồi cụ thể để tạo điều kiện cho các nhà quản lý nâng cao chất lượng công
việc của họ;
Ensure to provide proven ability to evaluate and improve software development best practices;
• Tham gia phỏng vấn cũng như đưa ra quyết định tuyển dụng cuối cùng;
Participate in interviewing as well as hiring final decisions;
• Hướng dẫn và cung cấp đầu vào cho tất cả các kế hoạch chiến lược cũng như kỹ thuật
cho toàn bộ dự án phần mềm;
Guide and provide input to all strategic as well as technical planning for entire software projects;
• Giám sát và cung cấp đầu vào đề đánh giá và ưu tiên các yêu cầu thay đổi của hệ thống
phần mềm.
Monitor and provide input for evaluation and prioritize change requests.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Công nghệ thông tin.
Bachelor degree with majors related to Information Technology.
• Kinh nghiệm làm việc: Có trên 03 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí quản lý bộ phận
phát triển phần mềm và đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin ở
doanh nghiệp nước ngoài.
At least 3 years of working experience in managerial level for software development and quality assurance of information technology products and services in foreign-invested enterprises
• Thành thạo 02 ngoại ngữ trở lên trong đó có tiếng Anh và tiếng Nga để có thể trao đổi
với đối tác, khách hàng nước ngoài, đặc biệt là thị trường Nga nơi công ty đang có nhiều
đối tác tiềm năng, sử dụng ở mức thành thạo ngoại ngữ để nghiên cứu các tài liệu tiếng
nước ngoài, trau dồi kiến thức và các kỹ năng quản lý liên quan.
Proficient in 02 or more foreign languages including English and Russian to be able to communicate with partners, foreign customers, especially the Russian market where the company has many potential partners; using a foreign language proficiency level to study documents in foreign languages, develop knowledge and related management skills.

Job Locations

Đà Nẵng Software Park, 2 Quang Trung, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

IPTP Networks is a leading System Integrator, Tier-1 single-homed network (AS 3356), Internet Service Provider (AS 41095) and Software Development group of companies operating worldwide with offices in Limassol (Cyprus), Amsterdam (the Netherlands), New York (USA), Moscow, Novorossiysk (Russia), Hong Kong (SAR of China), Lima (Peru), São Paulo (Brazil), La Paz (Bolivia) and Ho Chi Minh City (Vietnam). Originally founded in Cyprus (1996) as a System Integrator, after 8 years of successful development, the company IPTP Networks (2004) grew up into a major international group and a world-class organization. We operate a global backbone as a Tier-1-class-network Internet Service Provider (ISP) providing connectivity through 223 points of presence worldwide.

Read full company information
176/1 -176/3 Nguyen Van Thuong Str., Ward 25, Binh Thanh Dist., HCMC
25-99 staffs
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)