Trưởng Ca Sản Xuất (Foreman PBA - Foreman Sub, Kitting, Marshalling) – Đi Làm Ngay [Hot Job]

Trưởng Ca Sản Xuất (Foreman PBA - Foreman Sub, Kitting, Marshalling) – Đi Làm Ngay [Hot Job]

Login to view salary 436 views - Expires in 6 days

What We Can Offer

Salary will be commensurate with qualifications and experience
Health insurance and Social insurance regulated by Vietnam Labor Law
Transportation for work from Ha Noi to Bac Ninh will be arranged by company

Job Description

* Trưởng ca PBA (Foreman PBA)
- Quản lý sản xuất
+ Kiểm tra kế hoạch hàng ngày hàng tuần và thực tế sản xuất
+ Kiểm tra Nguyên vật liệu để đảm bảo sản xuất
+ Kiểm tra trạng thái của JIG hàn và JIG kiểm tra để sửa chữa đảm bảo kế hoạch
- Quản lý nhân lực
+ Kiểm tra tình hình thực tế đi làm của công nhân viên theo ca hàng ngày
+ Sắp xếp nhân lực theo kế hoạch sản xuất
+ Quản lý ý thức làm việc toàn bộ nhân viên trong ca làm việc
+ Quản lý và thực hiện cải tiến vật tư tiêu hao từng tháng
+ Tổng hợp báo cáo, giải quyết những vấn đề phát sinh hàng ngày cho cấp trên
* Trưởng ca Sản xuất Sub,Kitting,Marshalling (Foreman Sub,Kitting,Marshalling)
- Quản lý chung Sub,Kitting,Marshalling
- Quản lý cung cấp vật tư đúng tiến độ
- Đảm bảo tính chính xác của việc lưu trữ vật liệu
- Xử lý hệ thống liên quan đến NVL
- Đảm bảo 3D trong lưu trữ NVL
- Tổng hợp báo cáo những vấn đề phát sinh hàng ngày cho cấp trên
- Quản lý chất lượng
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Tốt nghiệm TC,CĐ,ĐH các chuyên ngành liên quan
- Biết sử dụng hệ thống sản xuất MES,SAP,ERP....
- Có từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các công ty sản xuất điện tử (Samsung, Canon, Foxconn...)
- Có thể giao tiếp tiếng Anh trong công việc
- Có thể làm thêm giờ và làm việc theo ca
- Tuổi từ 30-35
- Kinh nghiệm quản lý sản xuất, chất lượng, quản lý nhân lực, quản lý 3D5S hàng ngày

Job Locations

Bac Giang, Vietnam
Plot O-2, Que Vo Industrial Zone (expansion area), Nam Son commune, Bac Ninh city, Bac Ninh province

Hanwha Group is a ‘FORTUNE Global 500’company with 56 domestic affiliates and 228 global networks.

Hanwha Techwin is a World-Leading Optical Design, Manufacturing, and Image-Processing Technologies.
Since launching our first surveillance camera in 1991, Hanwha Techwin has focused on the video surveillance business for 25 years. We've built a full line-up of video surveillance (CCTV) products from cameras and storage devices to integrated control and intelligent video analysis software based on top-tier optical design, manufacturing, and image-processing technologies. Not content to rest on our laurels, we're continuing beyond our position as the leader in the Korean domestic market to expand into the global video surveillance market.

Hanwha Techwin is committed to becoming a world-leading total security solutions provider with solutions tailored to each customer, developing high-resolution equipment and utilizing intelligent technologies to thwart advances in crime and effectively respond to emerging technologies.
For more information, find us at http://www.hanwha-security.com/index.do

Read full company information
Plot O-2, Que Vo Industrial Zone (expansion area), Nam Son commune, Bac Ninh city, Bac Ninh province
1,000-4,999 staffs
Ms. Khuyên
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.