Trưởng Chi Nhánh Tài Chính Vi Mô - Phù Cừ - Tiên Lữ (Tỉnh Hưng Yên)

Trưởng Chi Nhánh Tài Chính Vi Mô - Phù Cừ - Tiên Lữ (Tỉnh Hưng Yên)

Login to view salary 65 views - Expired

What We Can Offer

Healthcare insurance following the company policy
15 day annual leave + 6 day sick leave + 2 day family leave
Training Opportunity

Job Description

BỐI CẢNH CÔNG VIỆC:
Theo định hướng chiến lược của Tầm Nhìn Thế Giới Việt Nam (TNTGVN), Tài chính vi mô là một chương trình được quản lý chuyện nghiệp trên cơ sở lồng ghép chặt chẽ với các chương trình và dự án của TNTGVN.

Sứ mệnh của Ban Tài chính vi mô là nâng cao chất lượng cuộc sống của cáchộ nghèo, hộ thu nhập thấp thông qua việc cung cấp các món vay nhỏ theo hướng bền vững.

Ban Tài chính vi mô (TCVM) của TNTGVN bao gồm 2 cấp quản lý: văn phòng chính tại Hà Nội và văn phòng chi nhánh tại các tỉnh thành. Tất cả những giao dịch trực tiếp với khách hàng như sàng lọc khách hàng, quá trình vay vốn và thu hồi nợ được thực hiện tại cộng đồng thông qua mạng lưới nhân viên tại địa bàn.

Hiện tại, Ban Tài chính vi mô đang hoạt động tại 8 chi nhánh tại 11 CTPTV ở 11 huyện miền bắc và miền trung.

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
Chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý hiệu quả các hoạt động tài chính vi mô tại chi nhánh, bao gồm quản lý nhân viên chi nhánh và xây dựng mối quan hệ, hợp tác chặt chẽ với đối tác huyện, xã, CTPTV nhằm đạt được sự bền vững dài hạn về hoạt động cũng như tài chính;

1. LẬP KẾ HOẠCH (15%)
- Kế hoạch hoạt động chiến lược và ngân sách hàng năm và 3 năm của chi nhánh được lập cụ thể, đúng hạn và khả thi..
- Kế hoạch hoạt động hàng tháng của chi nhánh được lập cụ thể dựa trên kế hoạch năm đã được phê duyệt.
- Đảm bảo kế hoạch công việc của các cán bộ chi nhánh được quản lý hiệu quả đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu chung toàn chi nhánh

2. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG (60%)
- Đạt được mục tiêu năm đã được phê duyệt đặc biệt về phát triển khách hàng, chất lượng vốn vay, và hiệu quả xã hội.
- Đảm bảo tất cả các quy trình tín dụng gồm lựa chọn khách hàng, phê duyệt, giải ngân, thu hồi vốn vay, chất lượng nhóm/cụm và hiệu quả sử dụng vốn được thực hiện và giám sát thường xuyên
- Đảm bảo hiệu quả hoạt động về vân hành và tài chính tại chi nhánh được cải thiện theo từng năm.
- Đảm bảo các chính sách và quy định về nhân sự, vận hành và tài chính được tuân thủ.
- Chất lượng công tác của nhân viên chi nhánh được theo dõi, và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
- Những khó khăn, thiếu sót và những vấn đề đáng quan tâm ở chi nhánh được phát hiện và báo cáo kịp thời lên cấp quản lý, và đề xuất các giải pháp khắc phục hợp lý.
- Đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện các chính sách/ hướng dẫn/ thủ tục và triển khai quy trình chuẩn tại chi nhánh.
- Tham gia vào các cuộc họp định kỳ với Nhóm Quản lý.
- Tham gia đầy đủ vào các nghiên cứu, đánh giá, phỏng vấn và phát triển sản phẩm khi được yêu cầu.
- Triển khai thực hiện lồng ghép hiệu quả với hoạt động của Chương trình phát triển vùng
- Tất cả các nhân viên ở chi nhánh được thông báo và cập nhật về các thông tin và quyết định quan trọng của Nhóm quản lý một cách nhất quán, rõ ràng và chính xác.

3. TẬP HUẤN VÀ XÂY DỰNG NĂNG LỰC (10%)
- Đảm bảo các cụm trưởng được tập huấn về kỹ năng quản lý cụm
- Phối hợp với CTPTV tổ chức các buổi tập huấn cho khách hàng về kiến thức và kỹ năng phát triển kinh doanh.
- Đảm bảo các Cán bộ chi nhánh được trang bị đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc trên cơ sở Phối hợp với CB đào tạo và các phòng ban chức năng.

4. QUẢN LÝ THÔNG TIN (10%)
- Đảm bảo tất cả các báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) được hoàn thành đầy đủ, chính xác, đúng tiến độ và cung cấp đầy đủ cho các bên liên quan (VPC; đối tác huyện xã, ADP) trợ)
- Tất cả các dữ liệu và tài liệu của chi nhánh được quản lý và lưu trữ theo đúng quy định của Ban tài chính vi mô

5. XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ (5%)
- Mối quan hệ với các cấp cơ quan địa phương và CTPTV được thiết lập và duy trì.
- Đảm bảo nhóm làm việc hiệu quả, đoàn kết.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó
Read full Job Descriptions

Job Requirements

1. TRÌNH ĐỘ
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán hoặc Quản trị kinh doanh

2. KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG
- Có hiểu biết nhất định về hoạt động tài chính vi mô, phát triển doanh nghiệp nhỏ, hoặc định hướng kinh doanh
- Khả năng lập kế hoạch hoạt động và quản lý các vấn đề về tài chính
- Kỹ năng giao tiếp và tiếp thị
- Kỹ năng liên nhân, quản lý và tập huấn
- Sử dụng thành thạo máy vi tính (gồm Word, Excel, Power Point và Internet).
- Cam kết làm việc với người nghèo và có tinh thần trách nhiệm phục vụ khách hàng
- Năng động, dễ thích nghi và có khả năng làm việc theo nhóm
- Quyết đoán, sáng tạo, kiên nhẫn và chính trực
- Trung thực, nhiệt tình và ham học hỏi

3. KINH NGHIỆM
- Kinh nghiệm quản lý
- Kinh nghiệm làm việc với các dự án phát triển cộng đồng,

4. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
- Làm việc trong môi trường nhóm và có sự đa dạng cao
- Đi lại thường xuyên tới các địa bàn trong chi nhánh (50-60% thời gian làm việc)

Job Locations

thị trấn Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên, Việt Nam
View full Company Profile

World Vision is a Christian relief and development organisation working to create lasting change in the lives of children, families and communities living in poverty. World Vision serves all people regardless of religion, race, ethnicity or gender. As a child-focused organization, World Vision’s (WV) work focuses on children, ensuring they are protected and their basic needs are met. WVV has a total income of around US$ 19,000,000 (FY17) with funding from 16 support countries in Europe, Asia, the Americas and Australia. Funding of WVV consists of sponsorship program funding (70%) and Private Non Sponsorship (PNS)/Grants (30%). World Vision International-Vietnam employs about 430 staff, of which 99% are Vietnamese nationals.

In 2018, World Vision Vietnam is implementing 37 Area Programmes (APs) which operate in 5 zones: North 1 (Hoa Binh, Dien Bien), North 2 (Yen Bai, Tuyen Quang), North 3 (Hung Yên, Thanh Hoa, Hai Phong), Central (Quang Tri, Quang Nam, Danang) and South (Quang Ngai, Binh Thuan, Ho Chi Minh, DakNong). WVV’s APs focus within one administrative district of a province which usually populated by ethnic minority people with very high rates of poverty. A uniqueness of WVV’s AP approach and structure is that team members are based at district level where the AP is located, which enables them to work closely with government partners and communities on a daily basis. Beside the APs, WVV is also implementing different Special and Grant Projects to meet the specific needs of vulnerable children in both AP and non-AP areas.

Read full company information
9th floor, the Mercury building, 444 Hoang Hoa Tham street, Hanoi
100-499 staffs
People and Culture Department
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam