Trưởng Nhóm Chính Sách Nguồn Nhân Lực và Tuyển Dụng

Trưởng Nhóm Chính Sách Nguồn Nhân Lực và Tuyển Dụng

Login to view salary 700 views - Expires in 22 hours

What We Can Offer

Thưởng theo KQKD
Bảo hiểm sức khỏe cho toàn bộ CBNV, Khám sức khỏe hàng năm
Du lịch trong nước/ nước ngoài 1 lần/ năm

Job Description

- Thực hiện công tác tuyển dụng và quy hoạch nhân sự tại TC MOTOR
- Thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ cho người lao động tại TC MOTOR
- Xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả làm việc của TC MOTOR và định kỳ tổ chức đánh giá hiệu quả làm việc của nhân sự tại TC MOTOR
- Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật và quản lý quan hệ lao động tại TC MOTOR
- Thực hiện quản lý và giám sát triển khai chiến lược và khung chính sách tổ chức cán bộ (bao gồm tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm), khung chế độ, chính sách lương thưởng, đãi ngộ tại các công ty thành viên trực thuộc Khối Ô tô của Tập đoàn thành công
- Tham mưu trong công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách, quy trình quản lý nguồn nhân lực liên quan đến tổ chức hoạt động, tuyển dụng, chế độ chính sách, quản lý hiệu quả làm việc và quan hệ lao động tại TC MOTOR
- Tham mưu, hỗ trợ trong công tác quy hoạch, tổ chức cán bộ quản lý cấp cao tại các công ty thành viên trực thuộc Khối Ô tô bao gồm tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự
- Tham gia hỗ trợ các dự án phát triển/ mở rộng thuộc thẩm quyền điều hành, quản lý của TC MOTOR bao gồm xây dựng kế hoạch nhân sự, tổ chức, sắp xếp nhân sự, xây dựng các chế độ, chính sách nhân sự liên quan v.v. theo phân công phụ trách
- Tham gia hỗ trợ các công ty thành viên trực thuộc Khối Ô tô mới thành lập trong việc thiết lập hệ thống quản trị nhân sự tại công ty liên quan đến tổ chức hoạt động, tuyển dụng, chế độ chính sách, quản lý hiệu quả làm việc và quan hệ lao động theo yêu cầu
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, kinh tế, xã hội học, kinh tế lao động, quản trị kinh doanh, luật…
- Có kinh nghiệm làm việc trên ít nhất 05 năm trong lĩnh vực nhân sự
- Có kinh nghiệm về vận hành tiền lương, thưởng, BHXH, BHYT, quan hệ lao động
- Có kinh nghiệm viết tài liệu quy trình, chính sách, quy định về hành chính nhân sự
- Thành thạo MS Office: Word, Excel, Power Point…

Job Locations

Tòa nhà Thành Công Tower, số 79 Dịch Vọng Hậu

TC MOTOR là đơn vị quản lý toàn bộ ngành sản xuất, kinh doanh ô tô của Tập đoàn Thành Công, một trong những Tập đoàn lớn nhất Việt Nam với lịch sử hơn 20 năm hình thành và phát triển.
Website: https://www.tcmotor.vn/

Read full company information
Tầng 12A Thành Công Tower, số 79 Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
100-499 staffs
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam