Trưởng Nhóm Quan Hệ Cộng Đồng/ Social Performance Lead

Thương lượng 315 lượt xem - Hết hạn trong 16 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Mức lương hấp dẫn thỏa thuận khi phỏng vấn
Người lao động cũng sẽ được tham gia đóng BHXH, BHYT, Bảo hiểm Thất nghiệp và gói Bảo hiểm chăm sóc
Môi trường làm việc năng động và nhiều cơ hội làm việc với các Chuyên Gia nước ngoài

Mô Tả Công Việc

* NƠI LÀM VIỆC / WORK LOCATION

Văn phòng Nhà Máy tại Sơn La và Hà Nội. Trong thời gian nhà máy đi vào hoạt động, thời gian huy động lên nhà máy sẽ thường xuyên hơn. Site Office in Sơn La and Ha Noi Office. During operations there will be a need to visit the site more frequently.

* CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM/ PRIMARY FUNCTION, DUTIES & RESPONSIBILITIES

1. Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý các vấn đề xã hội liên quan và đảm bảo nó được vận hành, hoạt động hiệu quả theo yêu cầu của Công ty.
Establishes and maintains the Company social performance management systems and ensures the realization of established objectives according to statutory and company requirements.

2. Hỗ trợ trong việc thực hiện, giám sát, đánh giá các chương trình theo yêu cầu nhằm thiết lập và duy trì tốt những chứng nhận của Công ty về tạo dựng mối quan hệ tốt với cộng đồng gần khu vực hạ nguồn và thượng nguồn. Quản lý nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tới cộng đồng lân cận trong quá trình vận hành nhà máy.
Supports the implementation, monitoring, and evaluation of programs required to establish and maintain the Company’s social license to operate with communities near the upstream and downstream facilities and management of the risks associated with the company operations close to these communities.

3. Chuẩn bị các báo cáo liên quan tới Xã Hội, Cộng đồng.
Prepares reports on social and community performance.

4. Phát triển các kỹ năng và tiềm năng sẵn có trong việc tạo dựng các mối quan hệ cộng đồng tại mỏ từ các thành viên Công ty để đảm bảo việc thể hiện trách nhiệm xã hội, cộng đồng được thực hiện tốt bởi các bên liên quan.
Developes the skills and capacity of site-based community relations team members to ensure social performance and stakeholder engagement best practices are being used.

5. Tham mưu và hỗ trợ Ban Lãnh đạo cũng như các Trưởng bộ phận trong công ty để phát triển văn hóa xã hội, cộng đồng, quản lí rủi ro.
Advises and assists site managers and team leaders to develop a culture of proactive community engagement and social risk management.

Lập kế hoạch và phối hợp /Planning and Coordination
1. Phối hợp cùng Tổng Giám Đốc của BPNM để đảm bảo đáp ứng với yêu câu tiến độ cũng như chiến lược của Blackstone về xây dựng mối quan hệ với công đồng tại địa phương.
Works with the BPNM General Manager to ensure that Blackstone’s Strategic ESG objectives are met.

2. Đảm bảo TKN tuân thủ đúng theo các qui định về xây dựng mối quan hệ cộng đồng cũng như các yêu cầu liên quan khác theo đúng pháp luật.
Ensures TKN complies with community-related laws, regulations and permitting requirements.

3. Phát triển và thực hiện các chương trình quản lý cộng đồng / xã hội dựa trên các ưu tiên về vấn đề môi trường, Xã hội và Chính quyền của Blackstone, các yêu cầu luật định và các thông lệ quốc tế tốt nhất
Develops and implements community / social management programs based on Blackstone’s ESG priorities, statutory requirements, and best international practices.

4. Chuẩn bị Ngân sách dự trù cho các hoạt động thường niên liên quan tới các hoạt động về cộng đồng và chính quyền liên quan cho TKN
Prepares an annual government and community relations budget for TKN.

Giấy phép Xã hội /Social License
1. Đảm bảo kênh thông tin nhận phản hồi những bất bình của cộng đồng phù hợp với Chính sách và Thủ tục Khiếu nại và Người tố cáo của Blackstone; đảm bảo Cán bộ Cộng đồng phải được đào tạo để hiểu rõ qui trình giải quyết trong những tình huống này
Ensures the site responds to community grievances in line with Blackstone’s Grievance and Whistle blower Policies and Procedures; ensures Community Officers are appropriately trained in and comply with these policies and procedures.

Đào tạo và phát triển/Training and Development
1. Tổ chức các buổi đào tạo và tham vấn cho các Cán bộ Cộng đồng tại cơ sở để xây dựng năng lực và kỹ năng của họ theo các tiêu chuẩn ESG quốc tế.
Provides training and mentoring to site-based Community Officers to build their capacity and skills to international ESG standards.

Giám sát và Báo cáo /Monitoring and Reporting
1. Hỗ trợ trong việc chuẩn bị báo cáo thường niên của Blackstone về lĩnh vực liên quan.
Assists with the preparation of the annual Blackstone Sustainability Report.

Các Đối tác và Các Tổ Chức Phi Chính Phủ/ Partnerships and NGOs
1. Xác định các cơ hội hợp tác và đối tác và xây dựng mối quan hệ với các tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào phát triển trong nước và quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp xã hội, trung tâm giáo dục tiêu biểu, các tổ chức nghiên cứu và những tổ chức khác.
Identifies opportunities for collaboration and partnerships and builds relationships with local and international development focused not-for-profit organisations, NGOs, social enterprises, education centers of excellence, research institutions and others.

Khác/ Other
Thực hiện các công việc khác phát sinh khi có yêu cầu từ Quản lí.
Performs other duties as may be assigned by management.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

* HỌC VẤN VÀ KINH NGHIỆM YÊU CẦU / QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE REQUIRED

1. 10 năm kinh nghiệm làm thương mại hặc các tổ chức Phi Chính Phủ liên quan hoặc ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực cộng đồng hoặc các lĩnh vực khác tương tự.
10 years of business or NGO related experience required, with a minimum of 7 years in community relations, community development, resetlement or related field
2. Kỹ năng nói và viết Tiếng Anh thành thạo/ Proficient in both oral and written English
3. Kỹ năng giao tiếp tốt/ Good communication skills.
4. Luôn chủ động, tự tin. / High level of confidentiality
5. Kỹ năng máy tính thành thạo/ Computer literate.
6. Khả năng đàm phán và xử lí chuyên nghiệp trong những tình huống nhậy cảm, phức tạp phát sinh trong lĩnh vực liên quan.
High level of sensitivity and professionalism to complaints and concerns.

* ỨNG VIÊN ĐƯỢC LỰA CHỌN SẼ ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN LỢI/ SUCCESSFUL CANDIDATE WILL HAVE:
• Mức lương hấp dẫn thỏa thuận khi phỏng vấn/ Attractive salary range will be discussed on interview time.
• Phép năm 12 Ngày/ Năm: Annual leave: 12 days/ year.
• Người lao động cũng sẽ được tham gia đóng BHXH, BHYT, Bảo hiểm Thất nghiệp và gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
The employee will also be provided with Social Insurance, healthcare and worker compensation insurance, apart from other benefits.
• Môi trường làm việc năng động và cơ hội học hỏi cùng cơ hội làm việc với các Chuyên Gia nhiều kinh nghiệm đến từ Nước ngoài.
Active working environment and chance to learn and work with high experienced and foreign managers

Địa Điểm Làm Việc

Sơn La, Việt Nam
Hà Nội, Việt Nam

Về Chúng Tôi

Asian Mineral Resources Limited (“AMR”) is an independent, international based exploration and mining company listed on the TSX Venture Exchange. AMR is currently focused on creating shareholder value through the rapid development of its 90% owned and operated Ban Phuc Nickel Project located in Son La Province, northwestern Vietnam.

Công ty TNHH Mỏ Nickel Bản Phúc là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án thăm dò, khai thác, chế biến quặng nickel tại xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, cách Hà Nội 5 giờ đi đường, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông rất tốt, đầy đủ đường cấp điện, cấp nước, cáp quang, điện thoại và phủ sóng thông tin di động.

We are looking for capable candidates for the following position. Please download and fill your personal information into our Application form which is obtained at our website http://www.banphucnickel.com.vn.

Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên có năng lực để thực hiện nhiệm vụ công việc sau đây. Vui long download và điền đầy đủ thong tin vào mẫu đăng ký tuyển dụng được đăng tải tại website của công ty http://www.banphucnickel.com.vn.

Read more Show less

Địa Điểm Công Ty

17A (M2) floor, VPI Tower at 167 Trung Kinh, Yen Hoa, Cau Giay District, Ha Noi City.

Quy Mô Công Ty

100-499
nhân viên

Liên Hệ

HR DEPT.

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận