Trưởng Phòng CNTT [ Lương 30-40 Triệu]

Trưởng Phòng CNTT [ Lương 30-40 Triệu]

Login to view salary 295 views - Expires in 4 days

What We Can Offer

Mức lương : 30-40 triệu
Đóng BHYT; BHXH; BHTN đầu đủ và thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao

Job Description

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:
*CL. Xây dựng chiến lược & kế hoạch SXKD:
+ 1. Xây dựng chiến lược công ty mảng CNTT
2. Triển khai chiến lược CNTT toàn Công ty
3. Theo dõi chi phí đầu tư và hiệu quả mang lại của CNTT
4. Tham mưu cho Ban TGD và HDQT các công nghệ mạng lại lợi thế lâu dài trong tương lai
Tần suất:
1. Hàng năm/khi phát sinh
2. Hàng quý
3. Hàng quý
4. Hàng quý
Kết quả yêu cầu:
1. Bản kế hoạch chiến lược cho mảng CNTT phù hợp với sự phát triển của công ty
2. Các chương trình hành động mảng CNTT đảm bảo được đảm bảo triển khai đúng kế hoạch được duyệt, báo cáo và đề xuất điều chỉnh kịp thời khi cần thiết
3. Báo cáo kết quả việc áp dụng CNTT mang lại
4. Bản mô tả và lợi thế khi áp dụng các công nghệ mới.

+ 1.Lập kế hoạch chuyển đổi số & CNTT
2.Lập kế hoạch hoạt động Phòng CNTT
Tần suất:
1. Hàng năm
2. Hàng quý
Kết quả yêu cầu:
1. Bản kế hoạch áp dụng các phần mềm\công nghệ để phục vụ việc chuyển đổi số.
2. Bản kế hoạch được lập phù hợp với chiến lược phát triển công nghệ chung của công ty"

+ Nắm bắt và đánh giá hoạt động của Phòng
Tần suất: Hàng tuần
Kết quả yêu cầu: Nhân viên dưới quyền hiểu rõ công việc được giao. Kết quả công việc của phòng đạt mục tiêu

*NS.Quản trị nhân sự:
+ Thiết kế cơ cấu tổ chức của Phòng: - Rà soát / điều chỉnh cơ cấu tổ chức và hệ thống vị trí của phòng
Tần suất: Hàng năm/Khi phát sinh
Kết quả yêu cầu: Cơ cấu tổ chức phù hợp với chức năng và mô hình vận hành, bảo đảm hiệu quả sử dụng nhân lực. Bộ mô tả công việc đầy đủ thông tin cần thiết, đúng nguyên tắc và biểu mẫu.

+ 1. Đề xuất tuyển dụng, phỏng vấn & tuyển chọn về chuyên môn nhân sự cho phòng
2. Hội nhập, bố trí nhân sự trong phòng"
Tần suất: Hàng năm/Khi phát sinh
Kết quả yêu cầu:
1. Nhân sự được tuyển dụng đáp ứng được yêu cầu công việc
2. Nhân viên được bố trí phù hợp yêu cầu của công việc. Nhân viên mới được hội nhập hiệu quả

+ 1. Đề xuất đào tạo cho phòng
2. Đào tạo nội bộ, hướng dẫn và kiểm tra kiến thức chuyên môn cho nhân sự trong phòng"
Tần suất: Hàng năm/Khi phát sinh
Kết quả yêu cầu:
1. Bản đề xuất nhu cầu đào tạo Phòng kịp thời, chính xác.
2. Năng lực chuyên môn của nhân viên dưới quyền được nâng cao, đáp ứng yêu cầu công việc sau các đợt đào tạo. Các chương trình đào tạo được thực hiện hiệu quả

+ Quản lý thực hiện công việc của nhân viên dưới quyền trực tiếp (thiết lập mục tiêu, giao kế hoạch, theo dõi, kèm cặp, đánh giá, phản hồi)
Tần suất: Hàng tháng
Kết quả yêu cầu: Nhân viên hoàn thành kế hoạch và mục tiêu công việc được giao. Các vấn đề phát sinh được hỗ trợ và giải quyết kịp thời.
Bảng đánh giá kết quả làm việc (KPI bộ phận) chính xác và các ý kiến đánh giá công bằng. Nhân viên có động lực làm việc tốt.

+ Đề xuất khen thưởng, kỷ luật của phòng
Tần suất: Hàng tháng/Khi phát sinh
Kết quả yêu cầu: Đề xuất khen thưởng và kỷ luật công bằng, hợp pháp và hợp lệ, phù hợp với mục tiêu quản lý và phát triển nhân sự công ty.

+ Tham gia xây dựng chính sách nhân sự công ty
Tần suất: Hàng năm/ Khi phát sinh
Kết quả yêu cầu: Ý kiến góp ý đầy đủ, phù hợp với yêu cầu, đúng tiến độ.

+ Tham gia phát triển tổ chức phòng (môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp)
Tần suất: Hàng năm/ Khi phát sinh
Kết quả yêu cầu: Ý kiến đóng góp phù hợp kịp thời. Các chương trình được triển khai thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ theo kế hoạch của Phòng và kế hoạch chung của Công ty

*TT. Quản trị Hệ thống thông tin và Truyền thông nội bộ:
+ Giám sát thực thi chính sách bảo mật thông tin (quyền tạo, chia sẻ, lưu trữ và truy cập thông tin)
Tần suất: Hàng tháng
Kết quả yêu cầu: Các thông tin nội bộ của công ty được quản lý phù hợp với các quy định bảo mật thông tin của công ty.

+ Truyền thông nội bộ Phòng
Tần suất: Hàng tháng
Kết quả yêu cầu: Thông tin được phổ biến kịp thời, đầy đủ, chính xác. Nhân viên hiểu và tuân thủ đúng quy định

*MS. Cung ứng:
+ Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ CNTT
Tần suất: Khi phát sinh
Kết quả yêu cầu: Nhà cung cấp đảm bảo đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp theo quy định của Công ty

+ Quản lý hợp đồng & công nợ mua sắm mảng CNTT
Tần suất: Khi phát sinh
Kết quả yêu cầu: Các điều khoản hợp đồng đảm bảo được thực hiện theo đúng điều khoản ký kết. Các sai khác về điều khoản đảm bảo được xử lý kịp thời, hiệu quả

+ Xây dựng chính sách quản lý kho thiết bị CNTT
Tần suất: Hàng năm
Kết quả yêu cầu: Chính sách rõ ràng, khả thi

*RR. Quản trị rủi ro:
+ Tham gia nhận diện và đánh giá rủi ro mảng CNTT
Tần suất: Hàng ngày
Kết quả yêu cầu: Đề xuất nhận diện và đánh giá tác động của rủi ro phù hợp, kịp thời

+ Tham gia lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro mảng CNTT
Tần suất: Hàng tháng
Kết quả yêu cầu: Đề xuất kế hoạch giảm thiểu rủi ro phù hợp, kịp thời

+ Đánh giá việc áp dụng kế hoạch giảm thiểu rủi ro
Tần suất: Hàng tháng
Kết quả yêu cầu: Các kế hoạch giảm thiểu rủi ro được thực hiện đúng tiến độ và phương án được phê duyệt

*QT. Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng:
+ Thiết lập hệ thống quy trình nghiệp vụ & các hệ thống quản lý mảng CNTT
Tần suất: Hàng năm/Khi phát sinh
Kết quả yêu cầu: Hệ thống quy trình nghiệp vụ/quản lý được phê duyệt và ban hành và cập nhật kịp thời, có nội dung phù hợp để quản lý chất lượng công việc

+ 1. Giám sát tuân thủ chính sách, quy trình mảng CNTT
2. Đánh giá & cải tiến quy trình mảng CNTT
Tần suất:
1. Hàng tháng
2. Hàng năm/Khi phát sinh"
Kết quả yêu cầu:
1. Quy trình được đảm bảo tuân thủ thực hiện đúng theo quy định. Nhân viên Phòng tuân thủ đúng quy trình, hạn chế lỗi trong quá trình tác nghiệp
2. Bản đánh giá, đề xuất, cải tiến phù hơp, kịp thời, chính xác

*PC. Pháp chế:
+ 1. Cập nhật, phổ biến các văn bản pháp luật mảng CNTT
2. Xây dựng hệ thống văn bản mẫu mảng CNTT"
Tần suất:
1. Khi phát sinh
2. Hàng năm/khi phát sinh"
Kết quả yêu cầu:
1. Các văn bản pháp luật được cập nhật và phổ biến đầy đủ, kịp thời
2. Hệ thống văn bản mẫu phù hợp với quy định công ty về thể thức trình bày và quy trình của phòng CNTT

Khác: Các nhiệm vụ khác được phân công
Tần suất: Khi phát sinh
Kết quả yêu cầu: Công việc được giao hoàn thành đầy đủ và đúng tiến độ
Read full Job Descriptions

Job Requirements

YÊU CẦU

Trình độ học vấn tối thiểu: Đại học

Chuyên ngành: CNTT, Mạng, Điện & Điện tử.

Kinh nghiệm tối thiểu: 5 năm, ưu tiên có kinh nghiệm làm cho các đơn vị logistics

Chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề: Chứng chỉ mạng, phần mềm liên quan

Ngoại ngữ: Tiếng anh - tổi thiểu IELTS 6.0 hoặc tương đương

Kiến thức:
- Kiến thức về sản phẩm dịch vụ của Công ty
- Kiến thức về hệ thống phần mềm, hệ thống phần cứng.
- Kiến thức về quản trị hệ thống CNTT/VTDR và an toàn an ninh thông tin CSDL

Năng lực cần thiết:
- Kỹ năng quản lý:
+ Lập, điều hành thực hiện và kiểm soát kế hoạch
+ Tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu
+ Giải quyết vấn đề và ra quyết định có tính hệ thống
+ Hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên
+ Phát hiện, khơi dậy, động viên & sử dụng nhân tài
+ Xây dựng & thúc đẩy văn hóa hợp tác
+ Tầm nhìn, tư duy chiến lược
+ Quản lý sự thay đổi

- Kỹ năng chuyên môn
+ Kỹ năng phân tích, chuẩn đoán và xử lý sự cố hệ thống liên quan CNTT
+ Kỹ năng phân tích, tổng hợp và thiết kế ý tưởng

- Kỹ năng bổ trợ
+ Giải quyết vấn đề và ra quyết định
+ Giao tiếp, thuyết phục
+ Làm việc nhóm
+ Sử dụng thành thạo các phần mềm, công cụ hỗ trợ: POSTMAN, SOAP UI, SQL Server…

Thái độ hoặc Tố chất:
+ Chủ động
+ Sáng tạo
+ Hợp tác
+ Trách nhiệm

Yêu cầu khác:
+ Có thể làm việc cường độ cao, ngoài giờ

Job Locations

Bắc Giang, Bac Giang, Vietnam
Bắc Ninh, Vietnam
Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Công ty TNHH Xuân Cương được thành lập năm 2006 tính đến nay đã có hơn 10 năm hoạt động trong nhiều lĩnh vực mà nổi bật trong số đó là: đại lý hải quan (dịch vụ khai thuế hải quan điện tử), các dịch vụ liên quan đến vận tải cũng như xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ cho thuê bến bãi, lưu kho…

Với hơn 400 lao động ở các dơn vị phòng ban, Xuân Cương là một trong những doanh nghiệp có nhiều lao động nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Yếu tố con người luôn được công ty chú trọng. Công ty không ngừng đổi mới công tác quản lý, tạo điều kiện cho những cán bộ, công nhân viên lâu năm nhiềt huyết trong công việc. Công ty đặc biệt chú trọng công tác đào tạo đội ngũ nhân viên, cán bộ trẻ nhằm đảm bảo sự nhiệt thành, và năng động cho bộ máy công ty. Nhưng trên tất cả, để nâng cao năng lực cạnh tranh, Xuân Cương không ngừng cải thiện cơ sở vật chất, thêm vào những hạng mục thiết yếu như ăn uống, nhà nghỉ…

Read full company information
Số 175, đường Trần Đăng Ninh, P. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
100-499 staffs
Bộ phận Tuyển dụng
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.