Trưởng Phòng Dịch Vụ Phụ Trợ Logistics [Lương 35-50 Triệu]

Trưởng Phòng Dịch Vụ Phụ Trợ Logistics [Lương 35-50 Triệu]

Đăng nhập để xem mức lương 210 lượt xem - Hết hạn trong 5 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Mức lương: 35-50 triệu
Đóng BHYT; BHXH; BHTN đầu đủ và thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao

Mô Tả Công Việc

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
Đảm bảo tổ chức vận hành các hoạt động phòng dịch vụ phụ trợ logistics được tối ưu về chất lượng, thời gian và giá cả dịch vụ. Tăng sức cạnh tranh và lợi nhuận đúng theo định hướng kinh doanh của công ty.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

CL. Xây dựng chiến lược & kế hoạch SXKD
(Nhiệm vụ - Tần suất - Kết quả yêu cầu)
1. Triển khai chiến lược mảng phụ trách (Hàng năm)
2. Tham gia xây dựng chiến lược công ty mảng phụ trách (Hàng năm)
Kết quả yêu cầu:
- Các chương trình sáng kiến chiến lược của Công ty đảm bảo được Phòng triển khai theo đúng nội dung được phân công và đúng tiến độ
- Ý kiến góp ý đầy đủ, phù hợp với yêu cầu, đúng tiến độ
3. Lập kế hoạch hoạt động toàn Phòng (Hàng tháng) (Kế hoạch hoạt động của Phòng được xây dựng đầy đủ thông tin, phù hợp, có tính khả thi, đúng tiến độ)
4. Điều hành hoạt động của Phòng (phân công, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch & điều chỉnh) (Hàng ngày) (Hoạt động của phòng được thực hiện nhanh chóng, an toàn, chính xác theo đúng tiến độ.)

NS.Quản trị nhân sự
- Tham gia xây dựng chính sách nhân sự công ty (Hàng năm) (Ý kiến góp ý đầy đủ, phù hợp với yêu cầu, đúng tiến độ)
- Thiết kế cơ cấu tổ chức của Phòng (CCTC và MTCV) (Hàng năm)
Kết quả:
+ Cơ cấu tổ chức phù hợp chức năng nhiệm vụ của Phòng, đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc thiết kế cơ cấu tổ chức của Công ty
+ Bộ mô tả công việc đầy đủ thông tin, đúng nguyên tắc và form biểu mẫu
- Tham gia phát triển tổ chức ban (môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp) (khi phát sinh)
Kết quả:
+ Các chương trình phát triển tổ chức hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển tổ chức của Công ty, đúng tiến độ
+ Các chương trình đảm bảo được triển khai thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ theo kế hoạch của Phòng và kế hoạch chung của Công ty
- Đề xuất tuyển dụng, phỏng vấn & tuyển chọn về chuyên môn nhân sự cho phòng (khi phát sinh)
- Hội nhập, bố trí nhân sự trong phòng (khi phát sinh)
Kết quả: Nhân sự được đề xuất phù hợp chức năng nhiệm vụ của Phòng, đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc thiết kế cơ cấu tổ chức của Công ty
- Đề xuất đào tạo cho phòng Đào tạo nội bộ, hướng dẫn và kiểm tra kiến thức chuyên môn cho nhân sự trong phòng (Hàng năm)
Kết quả:
+ Bản đề xuất nhu cầu đào tạo Phòng kịp thời, chính xác
+ Năng lực chuyên môn của nhân viên dưới quyền được nâng cao, đáp ứng yêu cầu công việc sau các đợt đào tạo nội bộ
- Quản lý thực hiện công việc của nhân viên dưới quyền trực tiếp (thiết lập mục tiêu, giao kế hoạch, theo dõi, kèm cặp, đánh giá, phản hồi) (Hàng ngày)
Kết quả:
+ Nhân viên phải đảm bảo hoàn thành kế hoạch, mục tiêu công việc được giao.
+ Các vấn đề phát sinh phải được hỗ trợ và giải quyết kịp thời.
+ Bảng đánh giá kết quả làm việc (tổng hợp KPI bộ phận) chính xác và các ý kiến đánh giá công bằng
+ Nhân viên có động lực làm việc tốt
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật của phòng (Hàng tháng/ Khi phát sinh) (Bản đề xuất khen thưởng, kỷ luật phù hợp, công bằng, khuyến khích, động viên được người lao động)

VH. Vận hành dịch vụ
Quản lý, giám sát toàn bộ việc tổ chức vận hành dịch vụ của phòng (Hàng ngày)
- Tổng hợp thông tin số liệu phân tích đánh giá hiệu quả để đưa ra giải pháp điều chỉnh kịp thời để đạt được kết quả theo kế hoạch công ty đề ra.
- Phát hiện và giải quyết các vấn đề đột xuất, biệt lệ, tổ chức để đưa ra các giải pháp khắc phục ngắn hạn và dài hạn.
Kết quả:
+ Các công việc thực hiện theo đúng quy trình. quy định, đảm bảo chính xác, an toàn, đúng tiến độ.
+ Số liệu báo cáo chính xác kịp thời, các giải pháp đề xuất thực hiện khả thi, hiệu quả

MA. Marketing
- Tham gia nghiên cứu thị trường, (thu thập, phân tích, báo cáo đề xuất) (Hàng năm) (Đề xuất ý kiến khả thi hợp lý, đúng tiến độ)
- Tham gia quản lý quan hệ khách hàng (Hàng năm) (Đề xuất ý kiến khả thi hợp lý, đúng tiến độ)

MS. Cung ứng
- Đánh giá chất lượng dịch vụ, đánh giá năng lực nhà cung cấp theo các tiêu chí chuyên môn, cung cấp thông tin nhà cung cấp mới thuộc mảng chuyên môn phụ trách theo phân quyền (Hàng năm) (Ý kiến đánh giá năng lực nhà thầu công bằng, chính xác. Dịch vụ thuê ngoài đảm bảo được các nhà thầu thực hiện đúng cam kết về chất lượng, tiến độ)
- Quản lý hợp đồng & công nợ mua sắm mảng phụ trách (khi phát sinh) (Bản đề xuất yêu cầu mua sắm của Phòng hợp lý, sát yêu cầu thực tế công việc, đúng quy định)

BH. Bán hàng
Tham gia phát triển thị trường, khách hàng (Hàng năm) (Đề xuất ý kiến khả thi hợp lý, đúng tiến độ)

TT. Quản trị Hệ thống thông tin và Truyền thông nội bộ
Truyền thông nội bộ Phòng( khi phát sinh) (Thông tin được truyền thông chính xác, kịp thời)

PC. Pháp chế
- Cập nhật, phổ biến các văn bản pháp luật mảng phụ trách (khi phát sinh)
- Xây dựng hệ thống văn bản mẫu mảng phụ trách (khi phát sinh)
Kết quả: Các văn bản liên quan đến mảng phụ trách được cập nhật kịp thời đầy đủ và chính xác.

QT. Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng
1. Duyệt quy trình các nghiệp vụ phụ trách (Hàng năm) (Hệ thống quy trình nghiệp vụ/quản lý phù hợp, khoa học, sát thực tế hoạt động của Phòng)
2. Giám sát tuân thủ quy trình mảng phụ trách (Hàng ngày)
3. Đánh giá & cải tiến quy trình mảng phụ trách (khi phát sinh)
Kết quả:
+ Quy trình được đảm bảo tuân thủ thực hiện đúng theo quy định. Nhân viên Phòng tuân thủ đúng quy trình, hạn chế lỗi trong quá trình tác nghiệp
+ Bản đánh giá, đề xuất, cải tiến phù hơp, kịp thời, chính xác.

Khác
Các nhiệm vụ khác được phân công (Khi phát sinh) (Đạt mục tiêu và kết quả được yêu cầu)

QUAN HỆ CÔNG VIỆC
Quan hệ bên trong công ty
- Ban lãnh đạo: Báo cáo
- BQL bến xe: Phối hợp công việc
- Phòng Kinh Doanh, Kế toán, Phòng Nhân sự, Hành chính: Phối hợp công việc
Quan hệ bên ngoài công ty
- Hải Quan: Tuân thủ các quy định
- Biên Phòng: Tuân thủ các quy định
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn tối thiểu: Đại học
- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh/ Logistics
- Kinh nghiệm tối thiểu: Kinh nghiệm làm việc 3 năm với vị trí tương đương
- Chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề: Không
- Ngoại ngữ: Ưu tiên giao tiếp tiếng Trung
- Kiến thức: Kiến thức về các dịch vụ của Công ty, kiến thức hệ thống vận hành máy móc công ty

Năng lực cần thiết
Kỹ năng quản lý
- Lập, Điều hành thực hiện và kiểm soát kế hoạch
- Tổ chức thực hiện, Phân công Giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu
- Giải quyết vấn đề và ra quyết định có tính hệ thống
- Hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên
- Xây dựng & thúc đẩy văn hóa hợp tác
- Tầm nhìn, tư duy chiến lược
- Quản lý sự thay đổi
Kỹ năng chuyên môn: Hiểu và nắm bắt kỹ thuật kỹ năng vận hành máy, đặc thù của từng loại hàng hóa sang tải
Kỹ năng bổ trợ
- Giao tiếp thuyết phục /Giải quyết vấn đề và ra quyết định/ Phân tích tổng hợp
- Làm việc nhóm /Điều phối
- Sử dụng thuần thục phần mềm ứng dụng chuyên ngành.
Thái độ hoặc Tố chất: Chủ động, sáng tạo / Hợp tác / Cam kết
Yêu cầu khác: Theo quy định của Công ty

Địa Điểm Làm Việc

Bắc Giang, Bac Giang, Vietnam
Bắc Ninh, Vietnam
Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Công ty TNHH Xuân Cương được thành lập năm 2006 tính đến nay đã có hơn 10 năm hoạt động trong nhiều lĩnh vực mà nổi bật trong số đó là: đại lý hải quan (dịch vụ khai thuế hải quan điện tử), các dịch vụ liên quan đến vận tải cũng như xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ cho thuê bến bãi, lưu kho…

Với hơn 400 lao động ở các dơn vị phòng ban, Xuân Cương là một trong những doanh nghiệp có nhiều lao động nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Yếu tố con người luôn được công ty chú trọng. Công ty không ngừng đổi mới công tác quản lý, tạo điều kiện cho những cán bộ, công nhân viên lâu năm nhiềt huyết trong công việc. Công ty đặc biệt chú trọng công tác đào tạo đội ngũ nhân viên, cán bộ trẻ nhằm đảm bảo sự nhiệt thành, và năng động cho bộ máy công ty. Nhưng trên tất cả, để nâng cao năng lực cạnh tranh, Xuân Cương không ngừng cải thiện cơ sở vật chất, thêm vào những hạng mục thiết yếu như ăn uống, nhà nghỉ…

Xem toàn bộ thông tin công ty
Số 175, đường Trần Đăng Ninh, P. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
100-499 nhân viên
Bộ phận Tuyển dụng
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.