Trưởng Phòng Hạ Tầng và An Toàn Thông TinUrgent job

Thương lượng 1878 lượt xem - Hết hạn trong 7 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc (tùy vào kết quả kinh doanh thực tế)
Bảo hiểm sức khỏe tai nạn dành cho người lao động và người thân
Có cơ hội tham gia đào tạo tại Công ty mẹ

Mô Tả Công Việc

1. Xây dựng hệ thống, quy trình, quy định/ Building systems, processes and regulations
- Xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức triển khai các giải pháp, chính sách sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) và an toàn thông tin/ Develop, plan and organize the implementation of solutions and policies on the use of information technology (IT) infrastructure and information security
- Đưa ra các tiêu chuẩn về quản trị chức năng và các hướng dẫn bao gồm (1) Sổ tay hướng dẫn, (2) Chính sách và các quy trình, (3) Biểu mẫu/ Provide functional governance standards and guidelines including (1) Manuals, (2) Policies and procedures, (3) Forms;
2. Đảm bảo việc triển khai các chiến lược chức năng của Công ty được thực thi theo lộ trình/ Ensure the implementation of the Company's functional strategies is implemented according to the roadmap
- Quản lý và điều phối các hoạt động cung cấp dịch vụ hạ tầng, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT bao gồm server, mạng, thiết bị, cơ sở dữ liệu, an ninh hệ thống…/ Manage and coordinate activities of providing infrastructure services, operating IT infrastructure systems including servers, networks, equipment, databases, system security...;
- Quản lý cấu hình hệ thống CNTT bao gồm CPU, bộ nhớ, hệ thống mạng LAN/WAN/ Manage IT system configuration including CPU, memory, LAN/WAN system
- Quản lý và đảm bảo hệ thống CNTT không bị gián đoạn, hack và các nguy cơ an ninh mạng/ Manage and ensure the IT system is not interrupted, hacked and network security risks
- Quản lý, đào tạo và phát triển năng lực nhân viên nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc/ Manage, train and develop staff capacity to meet job requirements
3. Triển khai các dự án về hạ tầng CNTT/ Implement IT infrastructure projects
- Phối hợp làm việc với các phòng ban trong công ty để tổ chức nguồn lực tham gia triển khai các phương án hạ tầng cho các dự án kinh doanh khách hàng có liên quan/ Collaborate with other departments in the company to organize resources to participate in implementing infrastructure plans for related customer business projects
4. Nghiên cứu công nghệ và Báo cáo quản trị
- Nghiên cứu đề xuất các công nghệ có liên quan đến hạ tầng và an toàn thông tin/ Research and propose technologies related to information security and infrastructure
- Báo cáo định kỳ và theo yêu cầu về các vấn đề liên quan đến hệ thống hạ tầng công nghệ và an toàn thông tin của công ty/ Report periodically and upon request on issues related to the company's technology infrastructure and information security system.
5. Các công việc khác theo yêu cầu/ Other jobs as required
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ Học vấn/ Educational Qualifications
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT/ Graduated from university majoring in IT
2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan/ Professional Knowledge
- Am hiểu về quản trị mạng, hạ tầng công nghệ, trung tâm dữ liệu chuẩn quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn: LAN, WAN, VPN; hệ thống dịch vụ: AD, DHCP, DNS, máy chủ thư điện tử: các hệ thống tường lửa và an toàn an ninh mạng khác: Microsoft ISA, IpTables, PFSense/ Understanding of network administration, technology infrastructure, international standard data centers, including but not limited to: LAN, WAN, VPN; service system: AD, DHCP, DNS, email server: other network security and firewall systems: Microsoft ISA, IpTables, PFSense
- Am hiểu về quản trị Windows server, ứng dụng server, Linux/ Understanding of administration of Windows server, application server, Linux
- Am hiểu về hệ thống máy chủ DELL, HP, SuperMicro, IBM, các hệ thống SAN, NAT…/ Understanding of DELL, HP, SuperMicro, IBM server systems, SAN systems, NAT...
- Am hiểu về chính sách an toàn thông tin, người dùng/ Understanding of information security policy, users
3. Kinh nghiệm liên quan/ Relevant Experience
- Có tối thiểu 10 năm làm việc trong lĩnh vực quản trị hạ tầng và an toàn thông tin, trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý/ Having at least 10 years working in the field of infrastructure management and information security, of which at least 02 years of management experience
- Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm, quản lý dự án/ Experience in team management and project management
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán/ Experience in the field of securities is a must.
4. Kỹ năng/ Required Competencies
- Khả năng thiết kế, giám sát thi công hạ tầng mạng trong văn phòng và data center/ Ability to design and supervise the construction of network infrastructure in offices and data centers
- Khả năng nghiên cứu, tìm hiểu tính năng của các công nghệ mới để áp dụng vào mô hình công ty nếu phù hợp/ Ability to research and learn the features of new technologies to apply to the company model if appropriate
- Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc, quản lý thời gian/ Organizational skill, task management skill, time management skill
- Kỹ năng làm việc nhóm, điều phối, phân công công việc/ Teamwork, coordination and assignment skills
- Khả năng chịu được áp lực, nhiệt tình sáng tạo trong công việc, có khả năng nghiên cứu công nghệ mới/ Ability to withstand pressure, enthusiasm for creativity in work, ability to research new technologies
- Tiếng Anh: giao tiếp, làm việc được với người nước ngoài/ English: can communicate and work with foreigners

Vì sao lựa chọn Pinetree:
1. Chế độ/ Quyền lợi:
- Chính sách đãi ngộ cạnh tranh
- Tháng lương thứ 13 và các khoản quyền lợi khác như thưởng hiệu quả công việc (tùy vào kết quả kinh doanh thực tế)
- Bảo hiểm sức khỏe tai nạn dành cho người lao động và người thân với giá trị mỗi gói bảo hiểm thấp nhất 500 triệu đồng
- Các Phúc lợi kèm theo: quà sinh nhật, quà tặng các dịp Lễ Tết, bảo đảm chế độ công đoàn
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Du lịch, các hoạt động teambuilding
- Thời gian làm việc linh hoạt: Ở Pinetree, bạn có thể linh hoạt lựa chọn thời gian bắt đầu cho 1 ngày làm việc của bạn tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân: 8h-17h30/ 8h30-18h00/ 9h00- 18h30.
- Có cơ hội tham gia đào tạo tại Công ty mẹ và các hoạt động giao lưu với các công ty thành viên trong Hanwha Group trên toàn cầu.

2. Môi trường làm việc:
- Minh bạch, thân thiện, hòa đồng trên tinh thần hợp tác nhằm phát huy sức mạnh tập thể
- Ở Pinetree, bạn được khuyến khích “sẵn sàng chấp nhận thách thức vì sự phát triển bền vững trong tương lai”
- Tạo điều kiện cho các CBNV có sự gắn bó lâu dài với Pinetree bằng chính sách thưởng thâm niên

Địa Điểm Làm Việc

Hà Nội, Vietnam

Về Chúng Tôi

Ngày 29/11/2019, thương hiệu Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree chính thức được ra mắt sau khi Hanwha Investment & Securities (Hàn Quốc) hoàn tất quá trình mua lại và đổi tên từ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT, bắt đầu thúc đẩy đầu tư các dịch vụ tài chính kỹ thuật số.

Hanwha Investment & Securities (HISC), một thành viên của tập đoàn Hanwha, tự hào thuộc top những công ty chứng khoán hàng đầu, đi lên cùng sự phát triển của thị trường tài chính Hàn Quốc. Thông qua chứng khoán Pinetree, HISC sẽ nỗ lực hết mình để mang tới những dịch vụ tài chính kỹ thuật số được tối ưu hóa cho thị trường tài chính Việt Nam.

Pinetree hứa hẹn sẽ tiên phong trong việc đổi mới, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ, tập trung đầu tư hệ thống giao dịch trực tuyến cũng như các giải pháp công nghệ thông minh nhằm nâng cao hiệu suất giao dịch hướng đến cung cấp các giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Chi tiết xem tại:
http://hft.vn/vi/tin-hoat-dong/ctck-hft-tro-thanh-thanh-vien-cua-hanwha-investment-764
https://www.hanwha.com/en/products_and_services/affiliates/Hanwha_investment_securities.financial_services.html

Xem thêm Rút gọn

Phúc Lợi Công Ty

ATTRACTIVE SALARY AND BONUS

- Competitive salary package
- 13 month salary and performance bonus (based on business results)
- Birthday gift, holiday bonus and trade union benefits

HEALTH INSURANCE PROGRAMME

- Private health insurance and accident insurance for employee and family members
- Annual health check

EXCELLENT WORKING ENVIRONMENT

- Transparency, friendliness, harmony in the spirit of cooperation to promote collective strength
- At Pinetree, you are encouraged to be “willing to accept the challenge for future sustainable development”
- Create favorable conditions for employees to have a long-term relationship with Pinetree with the bonus policy

Hình Ảnh Văn Phòng

Địa Điểm Công Ty

 Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Quy Mô Công Ty

25-99
nhân viên

Liên Hệ

HR Dept.

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)