Trưởng Phòng Mua Hàng (Manager Procurement)

Trưởng Phòng Mua Hàng (Manager Procurement)

Địa Điểm Làm Việc: Tây Ninh | Hồ Chí Minh
Thương lượng 1746 lượt xem - Hết hạn trong 21 ngày
Mức độ phù hợp công việc - Xem chi tiết

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive salary
Annual leave, Insurance and Policy following Labor Law
Insurance 24/14

Mô Tả Công Việc

Trách nhiệm chính:
Key Responsibility:
- Chịu trách nhiệm mua sắm, lựa chọn nhà cung cấp, đánh giá và thiết lập Danh sách Nhà cung cấp được duyệt
Responsible for procurement, vendor selection, evaluation and to establish Approval Vendor List
- Thiết lập quy trình để đảm bảo các sản phẩm / dịch vụ đã mua phù hợp với các yêu cầu cụ thể
Establish procedure to ensure the purchased products/services conform to Specified requirements
- Đàm phán để có giá tốt nhất và các điều khoản với nhà cung cấp.
Negotiate for best price and terms with suppliers.
- Xác định các nguồn mới của các mặt hàng / nguyên liệu cần thiết
Identify new sources of required items/materials
- Lập kế hoạch tiến độ giao hàng và theo dõi quá trình giao hàng
Plan delivery schedule and follow up delivery process
- Giám sát hiệu suất của nhân viên để xử lý giá cả, báo giá và PO
Oversee staff performance to handle the price, quotation and PO
- Cung cấp lời khuyên và hỗ trợ cho cấp dưới khi cần thiết
Provide advice and assistance to subordinate as needed
- Báo cáo người quản lý phù hợp liên quan đến việc mua sắm
Report manager accordingly regarding procurement
- Các công việc cụ thể khác khi được phân công.
Other jobs related to Head department when required
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu chung:
Qualifications:
- Nam hoặc nữ từ 32 tuổi trở lên
Male or Female, age 32 years old and above.
- Tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, cử nhân Tiếng Anh hoặc ngành có liên quan
Bachelor’s degree in Business Administration, Arts (English) or related fields.
- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm ở vị trí Mua hàng – Thu mua và 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng Phòng Thu Mua
At least 10 years’ experience in Purchasing & Procurement and 3 years’ experience Section head procurement or Purchasing manager.
- Tiếng Anh thành thạo
Good command of English
- Có kỹ năng đàm phán và kỹ năng giao tiếp tốt
Strong negotiation and interpersonal communication skills.
- Nhân cách tốt và làm việc có độ chính xác cao, chi tiết
Good personality and work accurately and with attention to details
- Làm việc chăm chỉ và có thể chịu được áp lực công việc
Hard working and can work under pressure
- Ưu tiên có kinh nghiệm về các hồ sơ Xuất – Nhập khẩu
Experience with Import- Export documentations is prefer
- Có trách nhiệm và nghĩa vụ cũng là một điểm cộng
As duty and responsible also contain that we prefer
- Bắt buộc có kinh nghiệm về các hồ sơ Xuất nhập khẩu
Experience with Import- Export documentations is must

Địa Điểm Làm Việc

Tây Ninh, Việt Nam
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company, a joint venture between Thailand and Vietnam incorporated in 1994, is one of the leading manufacturers of high quality tapioca starch and glucose in Vietnam. The company’s factory is located in Tay Ninh City.

www.tntapioca.com

Xem toàn bộ thông tin công ty
Tan Binh Ward, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
100-499 nhân viên
HR Department
Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Mức phí tốt nhất chỉ từ 600.000 VND/năm

Cung cấp bảo hiểm cho người thân: Cha Mẹ (lên tới 70 tuổi) và Con

Vững vàng sức khoẻ, vững tâm sự nghiệp