Trưởng Phòng Nhân Sự | HR Manager

Đăng nhập để xem mức lương 935 lượt xem - Hết hạn trong 6 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary
Social insurance, health insurance, unemployment insurance, days-off according to Labor Laws
13th+ month salary

Mô Tả Công Việc

1.1. Provide the professional expertise in HR and People agenda to the business, protect and serve business and ensure that business agenda is well defined with the right size of organization with the right people in the organization
Cung cấp kiến thức chuyên môn về lĩnh vực Nhân sự và Con người cho doanh nghiệp, bảo vệ và phục vụ hoạt động kinh doanh và đảm bảo rằng kế hoạch kinh doanh được đề xuất phù hợp với quy mô tổ chức và nhân sự tham gia
1.2. Set up C&B policies based on Business Development strategy
Xây dựng hệ thống phúc lợi phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty

2.1. Lead key HR processes including Supervisor Training, Staffing Selection Processes and On-boarding, employee development, etc
Dẫn dắt các quy trình nhân sự chính bao gồm đào tạo, giám sát, tuyển dụng nhân sự và phát triển nhân viên, v.v.
2.2. Drive company culture (focusing on Communication & Problem Solving) and encourage Employee to follow
Phổ cập văn hoá công ty (tập trung vào vấn đề giao tiếp và xử lý sự cố) và khuyến khích nhân sự phát huy văn hoá
2.3. Ensure effective and efficient execution and delivery of HR policies, procedures, and services in accordance with legal compliance and company requirements
Đảm bảo việc thực thi các chính sách, thủ tục và dịch vụ nhân sự tuân thủ pháp luật, yêu cầu của công ty đáp ứng về hiệu quả và hiệu sức tốt nhất đối với

3. Provide dedicated guidance and coaching to multiple managers and employees with specific focus on: employee advocacy/engagement, conflict resolution, performance management, career development as appropriate
Hướng dẫn và huấn luyện cho các quản lý và nhân viên với trọng tâm cụ thể là: vận động/gắn kết nhân viên, giải quyết xung đột, quản lý hiệu suất làm việc, phát triển nghề nghiệp một cách phù hợp

4. Ensure that all employee relations issues are properly identified, reported, investigated and resolved
Đảm bảo rằng tất cả các vấn đề về quan hệ nhân viên được xác định, báo cáo, điều tra và giải quyết một cách thích hợp

5. Maintain and protect confidential data with utmost scrutiny, judgment, and care
Duy trì và bảo vệ dữ liệu bí mật với sự giám sát cẩn thận tối đa

6. Responsible for the annual performance management process. Ensures that benefits are administered effectively and efficiently.
Chịu trách nhiệm về quy trình đánh giá, quản lý hiệu suất làm việc của Nhân viên. Đảm bảo rằng các phúc lợi được quản lý một cách hiệu quả và năng suất.

7.Other tasks assigned by BOD/ Các nhiệm vụ khác được giao bởi Ban giám đốc
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- HR professional and in Manager Level at least 3-4 years of experience
Chuyên gia Nhân sự hoặc có kinh nghiệm làm việc tại vị trí Quản lý nhân sự từ 3-4 năm
- Direct experiences with renewable industry background is preferred
Ưu tiên ứng viên có kiến thức nền tảng về lĩnh vực Năng lượng tái tạo
- Fluent in Vietnamese and English
Thành thạo tiếng Việt và tiếng Anh
- Ability to work, on occasion, a varied schedule to be available for employees on off-shifts
Có khả năng làm việc theo thời gian, lịch làm việc đa dạng, luôn sẵn sàng cho nhân viên ngoài ca làm việc

Địa Điểm Làm Việc

8F Cantavil Building, 01 Song Hanh street, An Phu ward, District 2, HCMC

Indefol Solar is a company specializing in solar rooftop projects for factories. The company has received many certifications in the renewable energy segment and built long-standing relationship with many major partners. In the near future, the company will complete more projects which can hit records in regions.

​In our Philosophy, we believe that your business is our business and that if you succeed, we succeed. That philosophy is at the center of everything we do. It is why we work hard to deliver the highest-quality products and services on time and within budget. It is why we strive to provide all our customers with first-class service each and every day. We love what we do. There is no greater satisfaction than delivering a finished product that helps our client reach their goals and objectives. Every day we take ownership of our customers' projects and see them through from concept to completion. It's an exciting and rewarding process.

If there's one thing we've learned over the years, it's that no amount of technology can replace the human touch. That's why we bring only the most qualified individuals to serve on our team. We look for people that share our philosophy that your business is our business.

Our team of diversely skilled professionals continually push themselves to learn and evolve so that we may help you conquer each new challenge on the road to success. Every person on our staff is committed to providing you with the best possible customer service and the highest-quality products. This commitment is reflected in everything we do.

Website: https://www.indefol.com/

Office Address:
- Vietnam: Floor 8, Cantavil Premier, 1 Song Hanh, District 2, Ho Chi Minh, Vietnam
- USA: 0940 SW BARNES RD STE 127 PoRTLAND, OR 97225
- Indonesia: Jl. Simorejo Timur I/76 Surabaya - East Java, Indonesia

Xem toàn bộ thông tin công ty
8th Floor, Cantavil Building, no.1 Song Hanh Str., An Phu Ward, District 2, Hochiminh City.
25-99 nhân viên
HR Dept
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.