Trưởng Phòng Pháp Chế

Trưởng Phòng Pháp Chế

Login to view salary 396 views - Expired

What We Can Offer

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện
Được hỗ trợ cước phí điện thoại hàng tháng tối đa 1,000,000 đồng/tháng
Được quyền mua các sản phẩm của Công ty

Job Description

Phòng, ban: Phòng Pháp chế
Báo cáo trực tiếp cho: Giám đốc Pháp chế

Các mối quan hệ chính:
Nội bộ: Tất cả các phòng ban trong Tập đoàn
Bên ngoài: Làm việc với cơ quan chức năng, sở ban ngành, đối tác

Trách nhiệm:
- Pháp lý doanh nghiệp của Tập đoàn, công ty đại chúng, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn như chi nhánh, VPDD, địa điểm kinh doanh;
- Quản lý pháp lý chung của các công ty thành viên, công ty con;
- Pháp lý Hợp đồng và tư vấn thường xuyên;
- Thủ tục hành chinh với cơ quan nhà nước Việt Nam;
- Pháp lý Sở hữu trí tuệ;
- Chịu trách nhiệm chính trong công tác pháp lý tố tụng
- Chịu trách nhiệm chính đối với công tác pháp lý quốc tế

Phạm vi công việc:
+ Đảm bảo tất cả các hoạt động của Tập đoàn đều thực hiện theo đúng Pháp luật liên quan, nội quy, quy định và điều lệ Tập đoàn, cũng như là nghị quyết của Hội đồng quản trị.
+ Xem xét và chuẩn bị các hồ sơ Pháp lý của Tập đoàn.
+ Tư vấn, cố vấn cho Tập đoàn về các vấn đề Pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển dự án của Tập đoàn và các Công ty thành viên
+ Tư vấn và giải quyết các tranh tranh chấp, khiếu nại liên quan
+ Phối hợp thực hiện với các Khối/Ban/Phòng trong các hoạt động, cần đến tư vấn, ý kiến của phòng Pháp chế (hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng thương mại, dự án...)
+ Các công việc liên quan mua bán sáp nhập doanh nghiệp ( M&A)
+ Quản lý, phân công, điều phối và xử lý công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt của phòng Pháp chế.
+ Xem xét, điều tra và hoàn chỉnh các kết quả công việc của nhân viên thuộc Phòng Pháp chế đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ.
+ Thực hiện và hoàn thành đúng thời hạn, yêu cầu các công việc do Quản lý trực tiếp phân công
+ Chuẩn bị các báo cáo định kỳ và các báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn
Read full Job Descriptions

Job Requirements

+ Trình độ: Đại học
+ Chuyên ngành: Luật
+ Chứng chỉ: Thẻ Luật sư; Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết); Tin học văn phòng
+ Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm tại vị trí tương đương
- Kiến thức:
+ Có kiến thức sâu về Luật dân sự, thương mai, doanh nghiệp, tố tụng, lao động…
+ Am hiểu thực tế hoạt động Pháp chế doanh nghiệp thương mại sản xuất và M&A là một lợi thế
- Kỹ năng/Khả năng:
+ Có khả năng tư duy logic
+ Kỹ năng giao tiếp
+ Kỹ năng làm việc nhóm
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề

Các phúc lợi và chế độ khác:
- Được hỗ trợ cước phí điện thoại hàng tháng tối đa 1,000,000 đồng/tháng.
- Được quyền mua các sản phẩm của Công ty
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện
- Phụ cấp lương cha mẹ đẻ từ 70 tuổi trở lên, Phụ cấp đào tạo
- Nghỉ mát hàng năm do Công ty tổ chức và đài thọ 100% chi phí
- Phúc lợi khác theo Bộ luật Lao động và Chính sách CBNV của Công ty.
- Cụ thể sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Job Locations

Hà Nội, Việt Nam

Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng như sau:

Read full company information
Hà Nội, Vietnam
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.