Trưởng Phòng Sản Xuất

Đăng nhập để xem mức lương 125 lượt xem - Hết hạn trong 24 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng thứ 13
Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

Mô Tả Công Việc

- Chịu trách nhiệm điều hành và duy trì hoạt động của bộ phận sản xuất nhằm đạt được các mục tiêu sản lượng và chất lượng
- Thiết lập các quy trình và quy định cho bộ phận sản xuất
- Thiết lập và duy trì các vị trí trong sản xuất với nhau và với các bộ phận, phòng ban khác liên quan
- Hỗ trợ, đào tạo và tạo động lực cho nhân viên
- Trực tiếp điều hành sản xuất theo lịch sản xuất phù hợp với các quy trình và chính sách của Nhà máy
- Có trách nhiệm duy trì chất lượng sản phẩm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng
- Duy trì điều kiện vệ sinh và an toàn lao động trong xưởng sản xuất
- Đề xuất các chỉ tiêu kiểm soát cho từng vị trí trong sản xuất, tổ chức triển khai, tổng kết, đánh giá kết quả nhằm đạt được các mục tiêu chất lượng hàng năm của nhà máy
- Thiết lập tiến độ sản xuất cho các ca, chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động sản xuất
- Hoàn thành các biểu mẫu báo cáo hàng tháng theo quy định. Xác định, phân tích nguyên nhân đối với những biến động tiêu hao vật tư vượt ngưỡng cho phép
- Theo dõi, kiểm tra chấm công đối với bộ phận sản xuất
- Thiết lập và duy trì các mối quan hệ công việc giữa các vị trí trong sản xuất với nhau và các Phòng/Bộ phận liên quan
- Tham gia kiểm kê định kỳ và xác lập định mức tiêu hao vật tư hàng năm
- Quản lý và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên
- Lập kế hoạch và triển khai đào tạo, hỗ trợ cho nhân viên quyền quản lý
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí/Điện hoặc các chuyên ngành liên quan khác
- Ít nhất 4-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các nhà máy sản xuất hàng may mặc
- Kỹ năng hoạch định, tổ chức, giám sát và điều phối công việc
- Kỹ năng điều hành, giám sát sản xuất và quản trị nhân sự
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý vấn đề
- Sử dụng thành thạo vi tính và các phần mềm tiện ích
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Navigos Search is the leading, most experienced and highly qualified executive recruitment firm in Vietnam. Our mission is to help people and companies achieve their dream. We do this by matching talented individuals to the jobs for which they are best suited, ensuring that our clients have the right people on board that they need to succeed, and our candidates land the job of their dream. We accomplish this mission thanks to our strong expertise in local labor market, an established and broad network of clients and candidates and a proven recruitment method of international standards.

Xem toàn bộ thông tin công ty
8th Floor, V-Building, 125-127 Ba Trieu Street, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi
100-499 nhân viên
Ms. Phuong Do
[KHÓA HỌC THẠC SĨ] LUẬT DÂN SỰ - UEL & ĐH PARIS II PANTHÉON - ASSAS

[KHÓA HỌC THẠC SĨ] LUẬT DÂN SỰ - UEL & ĐH PARIS II PANTHÉON - ASSAS

Bằng tốt nghiệp do ĐH Paris 2 Panthéon-Assas có giá trị toàn cầu

Đào tạo theo phương pháp chú trọng thực hành ứng dụng;

Cơ hội tham gia các hội thảo chuyên đề cùng các giáo sư, chuyên gia luật quốc tế; Mở rộng quan hệ trong mạng lưới alumni quốc tế