Trưởng Phòng Sản Xuất

Login to view salary 92 views - Expires in 11 days

What We Can Offer

Attractive Bonus

Job Description

- Tổ chức thực hiện các họat động sản xuất của nhà máy /kiểm soát qui trình sản xuất, tối ưu hóa các chi phí sản xuất của nhà máy Mì MSI đảm bảo đạt được mục tiêu về chuẩn hóa nhằm đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, an toàn và giảm hao hụt.giảm chi phí sản xuất
- Thiết kế thay đổi thiết bị/ dụng cụ đo lường nhằm chuẩn hóa các thông số vận hành của từng công đoạn, trên từng thiết bị và theo từng loại sản phẩm đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của điều kiện sản xuất được ban hành từ bộ phận R&D..
- Xây dựng chương trình chuẩn hóa (centerlining) các điều kiện sản xuất cho các dây chuyền sản xuất Mì, đánh giá độ ổn định của dây chuyền sản xuất trên tiêu chí thông số chuẩn “run to target”. Huấn luyện cho vận hành máy, trưởng ca sản xuất, tổ trưởng và vận hành máy chương trình chuẩn hóa này.
- Tham gia thử nghiệm và chuyển giao sản phẩm mới cùng với R&D và KTCN đảm bảo tất cả các điều kiện sản xuất/ thông số vận hành thiết bị cho sản phẩm mới phải được cập nhật đầy đủ ngay khi kết thúc quá trình chuyển giao. Ban hành và huấn luyện bộ thông số/điều kiện mới trước khi sản xuất hang loạt.
- Thiết lập qui trình đổi sản phẩm và ma trận các thông số vận hành theo từng SKU, triển khai thực hiện quá trình đổi sản phẩm theo đúng qui trình, đánh giá hiệu quả của quá trình đổi sản phẩm, rút ngắn thời gian chuyển đổi sản phẩm.
- Báo cáo hàng tuần/hàng tháng kết quả thực hiện (trọng lượng thành phẩm, chất lượng, hao hụt v.v.) và đánh giá độ ổn định của từng dây chuyền sản xuất theo bộ thông số hiện hành.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Tốt nghiệp Đại Học trở lên
- Có kinh nghiệm ít nhất 10 năm trong mảng Quản Lý Sản Xuất (ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn MNC), trong đó ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý sản xuất các ngành hàng FMCG.
- Kiến thức về công nghệ, kỹ thuật máy móc, thiết bị.
Có kiến thức về chuẩn hóa “Centerlining”, sử dụng thành thạo các công cụ thống kê.
Hiểu biết về công nghệ sản xuất mì.
Hiểu biết cơ bản về điện, cơ khí, khí nén. (Hiểu biết chuyên sâu về chuyên môn đang có).
Hiểu biết về an toàn che chắn máy móc thiết bị
- Hiểu và có kiến thức về 5S và Keizen (bắt buộc), TPM hoặc LEAN (nếu có) v.v.
- Có hộ khẩu thuộc khu vực các tỉnh miền Tây: Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Trà Vinh, ...

Job Locations

KCN Sông Hậu, Đường 3a, Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang, Việt Nam
View full Company Profile

Masan Consumer Corporation is one of the largest local FMCG companies in Vietnam. We manufacture and distribute a wide range of food and beverage products (soya sauce, fish sauce, chili sauce, instant noodles, instant coffee, instant cereals and bottled beverages). We commenced operations in 2000 and have subsequently grown our product portfolio, domestic sales and distribution channels to establish a leading position in Vietnam’s branded consumer food and beverage product market. Masan Consumer Corporation has build many consumer brands that have been most recognized and trusted by Vietnamese consumer (such as Chin-Su, Nam Ngu, Tam Thai Tu, Omachi, Kokomi, Vinacafé, Wake Up, and Vinh Hao). It is our privilege to always put Vietnamese first (consumers, people) as well as to earn strong reputation for quality and local taste.

Read full company information
12th Floor, Mplaza, 39 Le Duan Street, District 1, HCMC
1,000-4,999 staffs
HR Department (Mr. Bình)
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.