Trưởng Phòng: Truyền Thông Doanh Nghiệp

Login to view salary 454 views - Expires in 6 days

What We Can Offer

Thưởng Lương tháng 13. Và tùy theo kết quả SXKD sẽ thưởng tháng 14,15
Chương trình đào tạo, tham quan, học tập trong và ngoài nước
Thưởng thi đua các danh hiệu lao động tiên tiến, xuất sắc, thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Job Description

- Quản lý bộ phận truyền thông doanh nghiệp
- Xây dựng chiến lược và quản lý thực thi kế hoạch truyền thông Doanh nghiệp
- Quản lý việc lập kế hoạch và thực thi các chiến lược truyền thông tích hợp với sản phẩm công ty
Nhiệm vụ chính:
- Chịu trách nhiệm công tác truyền thông đối ngoại
+ Xây dựng định hướng truyền thông cho từng nhóm đối tác để lan toả hình ảnh và câu chuyện của doanh nghiệp Vinasoy
+Tổ chức quản trị và triển khai, giám sát xử lý khủng hoảng truyền thông
+Thiết kế dự án và Tổ chức các hoạt động trách nhiệm xã hội
- Chịu trách nhiệm về quan hệ Nhà đầu tư và Cơ quan nhà nước
+ Nhận diện và phát triển mạng lưới quan hệ với nhà đầu tư và hệ thống chính quyền có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh.
+ Tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động với hệ thống quản lý nhà nước
+ Quản lý việc lập kế hoạch và thực thi các chiến lược truyền thông tích hợp với Ngành hàng và nhãn hàng sữa
- Nhiệm vụ khác theo yêu cầu cấp trên
Read full Job Descriptions

Job Requirements

-Trình độ học vấn: Đại học, sau đại học
- Chuyên môn: Marketing, Truyền thông, Thương mại
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh lưu loát
- Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Năng lực / Kỹ năng:
+ Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, marketing.
+ Trong đó có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí lãnh đạo (Trưởng phòng, Phó Giám đốc/ Giám đốc truyền thông)
+ Có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực truyền thông ngành hàng FMCG
+ Năng lực quản lý, lãnh đạo

Job Locations

Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

PRIMUS is the first career platform connecting Top-qualified professionals to first class jobs from Senior Career Consultants and leading employers.

Our activities are mainly based on the digital platform with the updates of labor market, recruitment trends, management and leadership topics. In the near future, our offline events will be held to enable direct interactions, which help the networking initiatives become more efficient and powerful.

Website: https://www1.primus.vn/

PRIMUS is a new service by Navigos Group, well-known for Vietnamworks and Navigos Search

Read full company information
Floor 20, E.Town Central, 11 Doan Van Bo St., Dist. 4, HCMC
25-99 staffs
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.