Trưởng Phòng Tư Vấn Đầu Tư /investment Consultant Manager Urgent job

Trưởng Phòng Tư Vấn Đầu Tư /investment Consultant ManagerUrgent job

Thương lượng 276 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng theo chính sách của công ty
Đóng các khoản bảo hiểm theo quy định của Pháp luật
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo

Mô Tả Công Việc

1. Định hướng chiến lược, khảo sát thị trường, thiết lập và triển khai kế hoạch phát triển phòng Tư vấn Đầu Tư nhằm hỗ trợ tối đa nhu cầu khách hàng theo mô hình Onestop shop.
Strategic orientation, market survey, setting up and implementation of development plan for Investment Consulting Department in order to support maximum customer needs.
2. Kết nối và duy trì liên tục các mối quan hệ với khách hàng, doanh nghiệp.
Connecting and maintaining continuous relationships with customers and businesses
3. Hỗ trợ tư vấn phát triển khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng hiện tại nhằm đạt mục tiêu thị phần và doanh thu.
Support consulting development for potential customers and take care of existing customers to achieve the target of market share and revenue.
4. Định hướng tư vấn đầu tư cho khách hàng, tiến hành tư vấn hệ thống pháp lý, hỗ trợ thủ tục xin cấp phép đầu tư, giới thiệu các dịch vụ liên quan…..
Orientation of investment advice to customers, consult the legal system, support procedures for applying for investment licenses, introduce related services...
5. Phân tích và thống kê dữ liệu khách hàng và báo cáo lên cấp quản lý.
Analysis and statistics of customer data and report to Upper Manager.
6. Phân loại khách hàng và phân bổ nhiệm vụ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ nhân viên giải quyết các vấn đề của khách hàng.
Categorize customers and allocate customer care tasks, support staff to solve customer problems.
7. Nghiên cứu, tổng hợp thông tin văn bản pháp luật phục vụ chuyên môn.
Researching and summary information on legal documents for professional service.
8. Tham gia phỏng vấn và tuyển chọn nhân viên; đào tạo, quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên.
Participate in staff interviews and selection; Training, managing and developing staffs.
9. Phối hợp với bộ phận Marketing, cập nhật và phản hồi thông tin thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh và đề xuất các chương trình sự kiện, phương án marketing.
Coordinate with Marketing department, update and respond to market information, competitor information and propose event programs, marketing plans.
10. Thống kê, phân tích, tổng hợp công việc và kế hoạch của Phòng hàng tháng, gửi kế hoạch nhiệm vụ tháng tới cho cấp quản lý theo quy định.
Statistics, analysis, synthesis of work and plans of the Department monthly, send the next month's task plan to Upper Manager as prescribed.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Ưu tiên các ứng viên hiện đang làm việc trong các sở Kế hoạch đầu tư, sở Công thương, ban Quản lý các khu Công nghiệp, Khu kinh tế
Priority is given to candidates currently working in the Department of Planning and Investment, Department of Industry and Trade
2. Am hiểu về các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư
Well-known of legal procedures related to investment, foreigner…
3. Có mối quan hệ tốt với các sở ban ngành liên quan, network tốt…
Have a good relationship with relevant departments, good network.
4. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và chăm sóc khách hàng doanh nghiệp FDI
Having working experience in the field of investment consulting and FDI customer service care.
5. Sẵn sàng đi đào tạo tại KCN Nam Tài Hải Dương
Willing to go to Nam Tai Hai Duong following NWF training program.

Địa điểm làm việc tại Thái Bình - Hải Phòng- Hải Dương
Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu tại: Thái Bình - Hưng Yên- Nam Định

Địa Điểm Làm Việc

Thái Bình, Thai Binh, Vietnam
Hai Phong, Vietnam
Hai Duong, Vietnam

Về Chúng Tôi

Nam Tai International Co., Ltd is the subsidiary of New World Fashion Group – the big fashion group comes from the UK.
Nam Tai International Co., Ltd was set up in 2003 with the business line is industrial park developer in Hai Duong province.
Forging close relations with global companies, Nam Tai International Co., Ltd tenants come from 7 countries and territories over the world.

Xem thêm Rút gọn

Phúc Lợi Công Ty

Team building

Co-work with TU on team activities

Compliance

Strictly follow Vietnam labor regulations

Training

Provide on site training and working rotation for self improvement

Business Travel

Depending on position and work requirement

Free Canteen

Company provide free meal to all

Yearly Bonus

13th month salary /performance bonus

Hình Ảnh Văn Phòng

Địa Điểm Công Ty

Nam & Co Building, Pham Van Dong Road, Anh Dung Ward, Duong Kinh Dist. Hai Phong City, Vietnam

Liên Hệ

Nhân sự

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)