Tư Vấn Kỹ Thuật

$100 - $1000 92 views - Expires in 4 days

What We Can Offer

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp

Job Description

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Nghiên cứu tài liệu của dự án và các tài liệu, văn bản chính sách liên quan.
- Thảo luận làm việc với Ban quản lý dự án OXFAM/ICAFIS về phương pháp và cách thức triển khai hoạt động phù hợp.
- Xây dựng, thiết kế chương trình và nội dung đào tạo phù hợp với các Hợp tác xã nhằm tuân thủ và hoàn thiện các biện pháp đạt chứng nhận ASC. Trong đó, có một số nội dung cụ thể như sau:
+ Đánh giá thiếu hụt và Đào tạo nhân sự theo tiêu chuẩn ASC trong nghêu
+ Hướng dẫn Soạn thảo và tập huấn ban hành áp dụng các biểu mẫu tuân thủ theo hồ sơ chứng nhận ASC
vững trong sản xuất nghêu.
+ Xây dựng tài liệu phục vụ cho chứng nhận ASC

* Kết quả mong đợi
- Đề xuất kỹ thuật, chương trình và nội dung theo yêu nhu cầu đạt chứng nhận.
- 100% nhân sự được tập huấn nắm được các nội dung về các tiêu chuẩn chứng nhận ASC và có khả năng hướng dẫn người khác tuân thủ các qui định công việc.
- 04 tổ nhóm/ HTX nghêu hoàn thiện các tiêu chí, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ và đủ điều kiện đạt chứng nhận ASC vào cuối tháng 11/2022.
- Báo cáo chi tiết về kết quả thực hiện và các tài liệu xây dựng.
* Thời gian và địa điểm thực hiện
Khung thời gian cho hoạt động này dự kiến trong 4 tháng (tháng 08/2022 - 11/2022), kể từ ngày ký kết hợp đồng tư vấn dự kiến trong tháng 08 năm 2022 và thời gian để tuyển tư vấn trong thời gian là 15 ngày.
Kết quả lựa chọn nhà tư vấn trong vòng 10 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ tư vấn.
Bản báo cáo cuối cùng với sự tư vấn từ các chuyên gia ICAFIS/OXFAM chậm nhất là 30/11/2022.
Địa bàn thực hiện: huyện Cầu Ngang và huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
*Thời hạn đối với tư vấn: trước 17h, ngày 10 tháng 09 năm 2022
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Tư vấn cần đáp ứng được các yêu cầu sau:
- Có kiến thức chuyên môn/ Bằng cấp thuộc một trong các lĩnh vực sau: Quản lý nguồn lợi và khai thác thủy sản, chuyên môn liên quan đến nuôi trồng thủy sản, Khai thác thủy sản, đặc biệt là chuyên môn sâu về sản xuất nghêu.
- Có chứng nhận đã qua các khóa đào tạo, tập huấn về chứng nhận ASC.
- Có kinh nghiệm tham gia thực hiện các hoạt động khắc phục đạt chứng nhận ASC cho nghề nghêu.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm trong triển khai dự án (ở vị trí tương đương).
- Có hiểu biết chuyên sâu hệ thống hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, thủy sản tại Việt Nam, đặc biệt ở vùng Đồng bằng sông Cửu long.
- Có kỹ năng và kinh nghiệm trong đánh giá nhu cầu đào tạo, phương pháp đào tạo có sự tham gia, quen thuộc với ngành thủy sản ở Việt Nam và hiểu được ngôn ngữ địa phương là một lợi thế;
- Có khả năng trình bày, thúc đẩy thảo luận, tài liệu hóa;
- Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, biết cách giảng dạy/ tập huấn bằng online.
- Cam kết và đáp ứng theo yêu cầu đúng thời hạn.

Job Locations

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Trung tâm Hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thuỷ sản bền vững (ICAFIS) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ năm 2010.
Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản Bền vững (ICAFIS) là đơn vị trực thuộc Hội nghề cá Việt Nam được thành lập theo quyết định số 16/QĐ-HNC ngày 07/03/2010 của Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam.

Trung tâm ICAFIS hoạt động theo Luật Khoa học công nghệ. Nghị định 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ; tuân thủ các quy định của Hội nghề cá Việt Nam.

Read full company information
số 10 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Less Than 10 staffs
Ms Thu
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận