UI UX Designer

Job Locations: Ha Noi
Login to view salary 209 views - Expires in 3 days

What We Can Offer

You can be a founding member of our engineering team

Job Description

- Design cloud-based HIS (Hospital Information System) software
- Design web pages ( company page, clinic page and product page )
- ( if possible ) Design marketing materials of clinics (ex. web advertisement, brochure ... )
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Figma
- Web design
- Native or bilingual in Vietnamese
- Basic skills in writing and reading English
- Experience in developing company's own product
- Design user experience by interviewing clients
- Can understand complicated workflows
- Experience in medical field is plus
- Wordpress skills are plus
- Marketing design skills are plus

Job Locations

2nd Floor, Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuan Thuy str., Cau Giay dist., Hanoi

Run smart clinics in Vietnam. Develop HIS ( Hospital Management System ) and Medical AI.
We are recognized by Vietnamese and Japanese governments: https://vnexpress.net/viet-nam-hop-tac-nhat-mo-chuoi-phong-kham-thong-minh-4179048.html
- Compay information: https://www.medring.co.jp/vi/
- Clinic Information: https://metic.jp/
- Our first clinic: https://www.facebook.com/metic.aeonmallhadong

Read full company information
10-24 staffs
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.