Urgent - Executive Legal ($700 - $800) - Work Mon to Fri

Urgent - Executive Legal ($700 - $800) - Work Mon to Fri

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
$700 - $800 565 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

- Starting Salary from gross 500 USD to 800 VND or negotiation
- Bonus 13th according to Vietnam Labor Law and other bonus depend company’s profits
- Working Time: From 8h00 to 17h00 on Mon to Friday, Lunch breaks 12h00 to 13h00

Mô Tả Công Việc

1. Job description
- Set up the working procedures and process of legal team to implement IRC, ERC, WP, TRC and other related documents. / Thiết lập các quy trình làm việc và quy trình của pháp lý để thực hiện lập hồ sơ, kiểm tra và trình nộp nhằm xin IRC, ERC, WP, TRC.
- In case the complex works need to deal with local government, state agencies or client to solve problems/ Làm việc trực tiếp với cơ quan địa phương, cơ quan nhà nước và khách hàng để giải quyết các công việc liên quan tới việc xin/ chỉnh sửa IRC, ERC, WP, TRC .
- Research laws in various areas of the laws such as corporate law, investment law, etc;/ Nghiên cứu pháp luật trong các lĩnh vực luật khác nhau như luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật lao động và tư vấn thường xuyên tới khách hàng;
- Manage and inspect of corrections of all application documents/ Quản lý và kiểm tra hồ sơ tài liệu cần soạn thảo và nộp, làm việc trực tiếp với khách hàng, cơ quan nhà nước và ban giám đốc.
- Participate in negotiations and meetings with clients;./ Gặp gỡ, tư vấn và đàm phán với Khách hàng;
- Communicate and co-operate with accounting consultants to find the best solution for clients./ Phối hợp với các chuyên viên kế toán để tìm ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng.
- Directly report the working progress and situation to BOD;/ Trực tiếp báo cáo tiến độ, tình hình công việc cho BGĐ;
- Be responsible for all activities of licensing department: recruiting, training, evaluating staffs and seniors./ Chịu trách nhiệm về các công việc trong phạm vi phòng ban: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên và báo cáo cấp trên.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

2. Required Skills & Experience
- Bachelor’s degree in law is mandatory and 3 or more years of licensing experience ;/ Bằng cử nhân luật là bắt buộc và từ 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vưc xin IRC, ERC, WP, TRC.
- Graduates from Law Universities or Law Faculty of National University of Vietnam;/ hoặc Tốt nghiệp Đại học Luật hoặc Khoa Luật Đại học Quốc gia Việt Nam
- Bright and sociable, strong attitude to tackle problems;/ Tư duy nhanh nhẹn, thái độ làm việc linh hoạt trong giải quyết vấn đề;.
- High adaptability and communication skills/ Khả năng thích ứng cao và kỹ năng giao tiếp
- Fluent communication skills in English/ Có khả năng sử dụng tiếng anh khá
- Reliable, ethics, and attention to detail./ Đáng tin cậy, có đạo đức, và chú ý đến chi tiết.
- Ability to handle multiple tasks at the same time./ Có khả năng xử lý nhiều công việc cùng lúc.

3. Salary and benefit:
- Starting Salary from gross 700 USD to 1000 VND or negotiation
- Other benefit in compliance with Vietnamese Labor Law
- Allowance to study Korean if any
- Working Time: From 8h00 to 17h00 on Mon to Friday, Lunch breaks 12h00 to 13h00

Địa Điểm Làm Việc

Tầng 2, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Our company was founded by Korean Certified Public Accountants and Auditors, with years of experience in well-known Korean Auditing and Accounting Firms, we are available a large and stable customer and client, therefore, our company wishes to establish and provide the best services in auditing and accounting for our clients in Vietnam. Our customers and clients are mainly those who come from Korea, Japan and China, etc. We are currently looking for key personnel those who wish to have a development orientation and long-term commitment to the company.
Công ty được sáng lập bởi các Kiểm toán viên công chứng Hàn Quốc, với nhiều năm làm trong các công ty dịch vụ Kế kiểm toán nổi tiếng của Hàn đã có lượng khách hàng lớn và ổn định, công ty mong muốn thiết lập và cung cấp dịch vụ kế kiểm toán tại Việt Nam. Khách hàng công ty hướng tới chủ yếu là khách hàng tới Hàn, Nhật và Trung, ... Hiện chúng tôi đang tìm kiếm những nhân sự chủ chốt và mong muốn có định hướng phát triển cũng như gắn bó lâu dài với công ty.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Tầng 2, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
25-99 nhân viên
HR Dept.
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)