*urgent* IT Staff

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Thương lượng 327 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lunch for employee, car for employee from Ha Noi to factory
Competitive salary, bonus 2 times per year, annual travel
14 annual leave a year, premium Healthcare for employee and a lots of other benefit

Mô Tả Công Việc

- Cài đặt và cấu hình hệ điều hành, phần cứng máy tính và các phần mềm ứng dụng/ Install and configure computer hardware operating systems and applications
- Giám sát và duy trì hệ thống máy tính và mạng/ Monitor and maintain computer systems and networks
- Giao tiếp với nhân viên thông qua một loạt các hành động, trực tiếp hoặc thông qua điện thoại để hỗ trợ thiết lập hệ thống hoặc giải quyết các vấn/ Communicate with staff through a series of actions, either face to face or over the telephone to help set up systems or resolve issues
- Xử lý sự cố hệ thống và các vấn đề về mạng, chẩn đoán và giải quyết các lỗi phần cứng / phần mềm/ Troubleshoot system and network problems, diagnose and solve hardware/software faults
- Thay thế các bộ phận theo yêu cầu/ Replace parts as required
- Cung cấp hỗ trợ, bao gồm cả tài liệu hướng dẫn và các báo cáo liên quan/ Provide support, including instruction documentation and relevant reports
- Viết các hướng dẫn để sửa chữa một lỗi hoặc thiết lập một hệ thống/ Write instructions to repair a fault or set up a system
- Hỗ trợ việc triển khai các ứng dụng mới/ Support the roll-out of new applications
- Thiết lập tài khoản và cấu hình cho người dùng mới và thiết lập với các vấn đề mật khẩu/ Set up new users' accounts and profiles and deal with password issues
- Kiểm tra và đánh giá các công nghệ mới/ Test and evaluate new technology
- Tiến hành kiểm tra an toàn điện trên thiết bị máy tính/ Conduct electrical safety checks on computer equipment.
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng/ Other jobs as requested by Manager.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Nam/ Male
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin/ University graduation, major in Information Technology
• Có thể sử dụng tiếng anh trong công việc hàng ngày/ Can use English in daily job
• Có kiến thức về quản lý hệ thống máy tính, phần cứng máy tính. Giải quyết các vấn đề về máy tính và hệ thống/ Knowledge of computer system management, computer hardware. Resolving with computer and system problems
• Có kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương tối thiểu 2 năm/ Having experience at least 2 years experience.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm/ Ability to work independently and in team-work
• Trung thực, khỏe mạnh, chăm chỉ, có thể làm thêm giờ (khi cần thiết)/ Honest, Healthy, hardworking and can work overtime (if required)
• Có trách nhiệm cao trong công việc/ Having high responsibility in jobs

Địa Điểm Làm Việc

Lô M5B, Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Võng La, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hanoi Steel Center Co., Ltd., is 100% foreign investment and shared by Sumitomo Corporation Japan, Sumitomo Corporation Vietnam and CSGT, offering valuable supports to Automotive, Electronics, Home Appliances industries in Hanoi through our processing steel sheets and metals at Thanglong Industrial Park, Dong Anh District, Hanoi.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Plot M5B, Thang Long industrial Park, Dong Anh District, Hanoi
100-499 nhân viên
Human Resources Dept.
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận