[Urgent] Production Manager

Thương lượng

Hết hạn trong 8 ngày
698 lượt xem
Hà Nội

Mô tả công việc

To plan, organize and control production in an organization to ensure that goods are produced efficiently, on time, within budget and to standard.

- Plan a production schedule for the job

- Implement and control the production schedule

- Review and adjust the schedule where needed

- Determine the human resources required

- Determine the material resources required

- Manage human and material resources to meet production targets

- Make decisions about equipment use, maintenance, modification and procurement

- Work out and implement standard operating procedures for production operations

- Ensure that standard operating procedures are adhered to

- Ensure implementation and adherence to health and safety procedures

- Set product quality standards

- Monitor quality standards of products

- Implement and enforce quality control and tracking programs to meet quality objectives

- Analyze production and quality control to detect and correct problems

- Determine and implement improvements to the production process

- Prepare and maintain production reports

- Monitor and review the performance of staff and organize necessary interventions for improvement

- Estimate production costs, Set production budgets

- Manage production budgets

- Implement cost control programs

- Ensure efficient collaboration and co-ordination between relevant departments including procurement, distribution and management

Yêu cầu công việc

- Coaching, leadership skills

- Proven experience as production manager is preferred

- Problem-solving skills/3Cs5W

- Excellent organizational and multitasking abilities

- Time management

- Sensor of responsibility

- Highly attentive to detail, function and quality

- Able to balance creativity with organization and discipline in a fast-paced environment

- Good command of English

Các phúc lợi dành cho bạn

Máy tính xách tay

Chế độ phúc lợi hấp dẫn, được học tập và năng cao năng lực .....
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

24/04/2024

Trưởng phòng

Sản Xuất > Hoạch Định & Quản Lý Sản Xuất

Production Planning, Production Management, English, Quản Lý Sản Xuất, Production

Sản xuất

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Hà Nội, Vietnam

Từ khoá:
KL Technologies Co.,ltd.
KL Technologies Co.,ltd.
KL Technologies Co.,ltd.

Lot 49I, Quang Minh IZ, Me Linh Dist, Hanoi

(Xem bản đồ)
100-499 nhân viên
HR Department

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết