[Urgent] Production Manager

Thương lượng 1010 lượt xem - Hết hạn trong 6 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive salary
Annual bonus and other benefits according to the regulations of the Company

Mô Tả Công Việc

- To plan, organize and control production in an organization to ensure that goods are produced efficiently, on time, within budget and to standard.
- Plan a production schedule for the job
- Implement and control the production schedule
- Review and adjust the schedule where needed
- Determine the human resources required
- Determine the material resources required
- Manage human and material resources to meet production targets
- Make decisions about equipment use, maintenance, modification and procurement
- Work out and implement standard operating procedures for production operations
- Ensure that standard operating procedures are adhered to
- Ensure implementation and adherence to health and safety procedures
- Set product quality standards
- Monitor quality standards of products
- Implement and enforce quality control and tracking programs to meet quality objectives
- Analyze production and quality control to detect and correct problems
- Determine and implement improvements to the production process
- Prepare and maintain production reports
- Monitor and review the performance of staff and organize necessary interventions for improvement
- Estimate production costs, Set production budgets
- Manage production budgets
- Implement cost control programs
- Ensure efficient collaboration and co-ordination between relevant departments including procurement, distribution and management
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Coaching, leadership skills
- Proven experience as production manager is preferred
- Problem-solving skills/3Cs5W
- Excellent organizational and multitasking abilities
- Time management
- Sensor of responsibility
- Highly attentive to detail, function and quality
- Able to balance creativity with organization and discipline in a fast-paced environment
- Good command of English

Địa Điểm Làm Việc

Cụm CN An Đồng, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Công ty thành lập từ năm 2006. Quy mô 600-800 lao động

Xem toàn bộ thông tin công ty
Cụm CN An Đồng, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
500-999 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)