Urgent_ Project Sales Engineer (HVAC)

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Đăng nhập để xem mức lương 83 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương thưởng hấp dẫn
Môi trường làm việc hấp dẫn
Cơ hội đào tạo tại nước ngoài

Mô Tả Công Việc

Build strong customer relationships driving penetration of HVAC solutions.
Provide solutions and designs as per the customer's requirements.
Build relationships and establish faithful customer network to achieve market penetration.
Supervise and organize bid preparation works and ensure accuracy of bid costing.
Prepare proposals based on the project's technical specifications and requirements.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Background Engineering (HVAC, Automation, Electrical, Mechanical)
Experienced in Project Sales; B2B sales
Good command of English
Good knowledge of MS Office: Word, excel, power point and AutoCAD

Địa Điểm Làm Việc

Hanoi, Vietnam

Navigos Search is the leading, most experienced and highly qualified executive recruitment firm in Vietnam. Our mission is to help people and companies achieve their dream. We do this by matching talented individuals to the jobs for which they are best suited, ensuring that our clients have the right people on board that they need to succeed, and our candidates land the job of their dream. We accomplish this mission thanks to our strong expertise in local labor market, an established and broad network of clients and candidates and a proven recruitment method of international standards.

Xem toàn bộ thông tin công ty
500-999 nhân viên
Navigos Search
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.