[Urgent] Senior Office Manager Korea Speaking

Đăng nhập để xem mức lương 234 lượt xem - Hết hạn trong 4 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th salary, performance bonus, 12 annual leave days
Insurance and Paid-leaves as required by Labor Law.
Able to work in an active and professional working environment.

Mô Tả Công Việc

Office managers essentially ensure the smooth running of an office on a day-to-day basis and manage a team of administrative or support staff.

Responsibilities typically include: personnel, accounting, and overall business support

1) Overlook and support the HR team
2) Overlook and support the Accounting team
3) Role of the bridge between the Korean directors and the local staff
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

*** Benefit:
•13th salary, performance bonus, 12 annual leave days
•Able to work in an active and professional working environment.
•Insurance and Paid-leaves as required by Labor Law.

*** REQUIREMENT:
• Qualification: Bachelor degree
• Language: Korea business level
• At least 3 years or more at the equivalent position

Địa Điểm Làm Việc

A3.1, Khu dân cư The Everrich 3, Đường Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

DIVIDE GROUP COMPANY LIMITED

Healthy beauty brand Lath Nitrile Gloves
It is supplied in large quantities to Korea and the United States and has been recognized by medical staff
It is rapidly expanding into the global market.

Xem toàn bộ thông tin công ty
.
25-99 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.