Utility Supervisor - Giám Sát Kỹ Thuật

Đăng nhập để xem mức lương 871 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Tháng 13, performance bonus
bảo hiểm cá nhân
chương trình đào tạo

Mô Tả Công Việc

- Thay mặt trưởng phòng xử lý công việc thường vụ khi có uỷ quyền/ On behalf of the head of the department to handle standing affairs when authorized
- Quản lý các nhóm nhân viên kỹ thuật và vận hành Utility/ Manage Utility technical staff groups and operator.
- Tham gia lên kế hoạch bảo trì, hiệu chuẩn, mua hàng./ Participate in maintenance planning, calibration, purchase
- Lên dự toán chi phí bảo trì, kiểm soát chi phí bảo trì theo định mức/ Make maintenance cost estimates, control maintenance costs according to norms
- Tham gia công tác lắp đặt máy móc thiết bị mới./ Participate in the installation of new machinery
- Đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động ổn định (OEE), dự trù vật tư, phụ tùng điện cần dùng./ Ensure that equipment and machinery operate stably (OEE), estimated the materials, electrical parts required.
- Thực hiện công tác mua vật tư, phụ tùng kỹ thuật, theo dõi phục hồi các phụ tùng điện./ Implementation of the purchase of materials, technical parts, follow up restoration of electrical parts.
- Sửa chữa máy móc thiết bị nhanh chóng để đưa vào sản xuất./ Repairing equipment quickly to put into production
- Làm đề nghị mua vật tư phụ tùng và tác vụ thanh toán nhà cung cấp./ Make suggestions to buy spare parts and payment to suppliers
- Liên hệ NCC mua vật tư hoặc sửa chữa máy móc, thủ tục giao nhận hàng./ Contact the supplier to buy materials or repair machinery, delivery procedures
- Triển khai các chương trình liên quan tới "Quy trình hoạt động sản xuất tốt" của tập đoàn/ Deploying programs related to "Operatonal Excellent" of company
- Các quyền hạn kiến nghị cấp quản lý ngưng máy khi không đảm bảo an toàn kỹ thuật, PCCC./ Proposal to management to stop the machine when it fails to ensure technical safety and fire prevention
- Đảm bảo số lượng Kaizen được thực hiện theo chỉ tiêu bộ phận./ Ensuring the number of Kaizen is made according to the department
- Thực hiện chương trình Asset care (Đo lường MTBF & MTTR, kiểm soát tồn kho cho spare part loại A)/ Implementing Asset care program (Measurement of MTBF & MTTR, inventory control for spare part type A)
- Thực hiện các phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA) và Hành động phòng ngừa (FA) cho các sự cố lớn hơn 30 phút/ Perform root cause analysis (RCA) and Prevention (OF) for incidents greater than 30 minutes
- Thực hiện, kiểm soát và nhắc nhở nhân viên thuộc bộ phận thực hiện tốt các quy định của hệ thống ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & CGMP và ISO 45001:2018/ Implement, control and remind employees of the department to well implement the provisions of ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 & CGMP and ISO 45001: 2018
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kỹ thuật như điện công nghiệp, cơ điện tử, công nghệ tự động, cơ khí chế tạo máy....../ Graduated College of Engineering or higher, prefer to university degree majoring in engineering such as industrial electricity, mechatronics, automation technology, mechanical engineering....
- Có kinh nghiệm 3 năm trong công tác bảo trì các hệ thống Utility và nhà máy sản xuất./ 3+ year experience in maintenance Utility systems and manufacturing plants
- Có kinh nghiệm về hệ thống hệ thống Utility: Máy phát điện, hệ thống điện cung cấp, Máy nén khí, Chiller, AHU, lọc nước RO, hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, máy móc trong sản xuất..../ Experience in Utility systems: generator, power supply system, Air compressor, Chiller, AHU, RO water filter, industrial wastewater treatment system, machinery in production ....
- Có kinh nghiệm về hệ thống hệ thống điện tự động trong sản xuất./ Experience in automatic electrical system in production.
- Có thể sử dụng tốt vi tính văn phòng như Word, Excel./ Can use Microsoft office such as Word, Excel.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với SAP/ Prefer candidates with experience working with SAP
- Ưu tiên ứng viên có kiến thức về chính sách ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, CGMP và ISO 45001:2018; TPM./ Prefer candidates who have knowledge of ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, CGMP and ISO 45001: 2018; TPM.
- Tiếng Anh nghe nói đọc viết cơ bản./ Basic communication in English
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Địa Điểm Làm Việc

Số 3 đường số 5, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương

YOU ARE NOT AN EMPLOYEE YOU ARE A MEMBER

We at Marico offer all our members a defined talent value proposition to continuously challenge, enrich and fulfill the aspirations of Mariconians so that they can maximize their true potential to 'make a difference'.

To achieve this, we empower our members with the following

Freedom to Experiment (Challenge)

Freedom to Create One's Own Career Path

Freedom to Learn (Enrich)

So, join Marico to see how you can maximize your true potential to- 'Make a Difference'.

Marico Limited is one of the leading multinational consumer products companies within the beauty and wellness sector in emerging markets. Empowered with freedom and opportunity, we work to make a difference to the lives of all our stakeholders - members, associates, consumers, investors and the society at large.

Currently present in 25 emerging markets within Asia and Africa, Marico has nurtured multiple brands in the segments of hair care, skin care, health foods, male grooming, and fabric care.

In 2011, ICP became a member of Marico Limited and is the hub of South East Asia business. We offer unique brands such as Parachute, Hair Code, Code 10, X-Men and Thuan Phat, which are localized to fulfill the lifestyle needs of our international consumers.

We are currently leading the male grooming product segment with X-Men & X-Men for Boss and the high-value nutritional food product market with Thuan Phat brand. On top of that, we take pride in our "best-in-class" distribution system, customer services and flawless execution in Vietnam, Cambodia, Malaysia and Myanmar.

So join us. You are not an employee, you are a member. At Marico, we offer a defined talent value proposition that continuously challenge, enrich and fulfill aspirations of members so that true potentials to 'make a difference‘ is maximized.

Xem toàn bộ thông tin công ty
HCM Office: 28th Floor, Pearl Plaza, 561A Dien Bien Phu street, Ward 25, Binh Thanh District, HCM City, Vietnam
500-999 nhân viên
Chau Pham
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam