Validation Specialist

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Thương lượng 410 lượt xem - Hết hạn trong 18 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month salary
for you and your children
18 annual leave days

Mô Tả Công Việc

• Collaborate with operation and quality supervisor to create annual validation plan. Oversight validation planning and execution to ensure all needed validations are done timely and properly/
Phối hợp với vận hành và giám sát chất lượng để xây dựng kế hoạch thẩm định hàng năm. Theo dõi những kế hoạch và hoạt động thẩm định để bảo đảm những thẩm định cần thiết được thực hiện đúng cách và theo kế hoạch
• Work in collaboration with Operation/IT/other departments to develop, prepare, or review of validation protocol & primary responsibilities of validation report
Làm việc với bộ phận vận hành/IT/các bộ phận khác để phát triển, chuẩn bị, hoặc soát xét đề cương thẩm định và chịu trách nhiệm chính làm báo cáo thẩm định
• Organize/provide validation related training to relevant person in charge of validation/
Đào tạo thẩm định cho nhân sự tham gia thực hiện thẩm định
• Co-ordinate with QA team to welcome external quality audits, RQA audits/
Phối hợp với đội ngũ đảm bảo chất lượng tiếp đón đoàn kiểm tra bên ngoài về chất lượng.
• Work on validation related CAPA of external/internal audit to mitigate company risk and improve performance. /
Có hành động khắc phục và phòng ngừa liên quan đến kiểm tra nội bộ và bên ngoài để hạn chế rủi ro cho công ty và cải thiện việc thực hiện công việc.
• Report to supervisor or QA Manager if any discrepancies between approved SOPs and actual performance. Initiate or Assist in deviation investigation and resolution of problems and issues encountered during execution activities.
Báo cáo cho giám sát hoặc Quản lý QA nếu phát hiện có sự khác biệt giữa quy trìng thao tác chuẩn được phê duyệt và việc thực hiện thực tế. Khởi xướng hay hỗ trợ điều tra các sai lệch và đưa ra giải pháp cho các vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện.
• Prepare periodic review related to temperature controlled system as assigned by superior. / Thực hiện xem xét định kỳ liên quan đến hệ thống kiểm soát nhiệt độ được giao bởi cấp trên.
• Review/Revise validation related procedures/
Xem xét lại các quy trình liên quan đến thẩm định
• Consolidate and complete the administrative requests/orders from quality team via purchasing system (02 times per year – before 30th June and 30th November) as assigned by superior.
Thực hiện và hoàn thành các đơn hàng hành chính từ bộ phận chất lượng thông qua hệ thống mua hàng (02 lần mỗi năm – trước ngày 30 tháng 6 và 30 tháng 11) như được chỉ định bởi cấp trên.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• University background: Pharmacist, Chemistry or biology / Tốt nghiệp Đại học: chuyên ngành dược, hóa học hay sinh học
• Has 1-2 year working experience in a GMP/Validation discipline with a knowledge and understanding of pharmaceutical Design/Validate processes and how they relate to regulatory requirements and cGMP regulations/ 21 CFR 21 part 11/ general principles of CSV/ Có 1-2 năm kinh nghiệm và kiến thức tổng quát trong môi trường thẩm định theo GMP/ 21CFR part 11 và quy tắc chung trong thẩm định hệ thống máy tính
• Good communication skills/ Kỹ năng giao tiếp tốt
• Proficient with Microsoft office application/ Sử dụng thành thạo phần mềm Mircosoft office
• Good english in reading, writing and communication/ Kỹ năng tiếng đọc, viết và giao tiếng anh tốt
• Sense of urgency, teamwork and effective time management/ Cảm nhận được tính khẩn cấp trong công việc, làm viêc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả
• Detail-oriented, accurate and trustworthy/ Cẩn thận, chi tiết, chính xác và đáng tin cậy
• Persistent and industrious/ Kiên trì và năng động
• Able to work in a fast-paced and deadline-driven environment/ Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao về thời gian
• Willing to work in Tan Tao warehouse, Binh Tan Dist/ Sẵn sàng làm việc tại kho Tân Tạo, Quận Bình Tân.

Địa Điểm Làm Việc

Tan Tao Industrial Park, Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Connect. Healthcare. Asia - Making Healthcare More Accessible

Zuellig Pharma is a leading provider of logistics services for healthcare products in Asia Pacific. Zuellig Pharma has been successfully serving the Asia healthcare market since 1922; during this time our network has expanded to cover the needs of 13 countries and regions. We consistently strive to deliver relevant tailored solutions, coupled with critical market insights, to enable our healthcare partners to best connect with and realize the full market potential of the fast-growing dynamic Asian markets.

At Zuellig Pharma, you are offered a full attractive benefit package including:
- Training and development program
- Reward program
- Healthcare for employee and your children
- 13th month salary guarantee, bonus on TET, holidays,...
- 18 annual leave days
- Team building and company trip

Xem toàn bộ thông tin công ty
TNR Tower, Level 4 & 5, 180 - 192 Nguyen Cong Tru, District 1, HCMC
1.000-4.999 nhân viên
Talent Acquisition Team
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)