Vận Hành và Bảo Trì Hệ Thống HVAC

Vận Hành và Bảo Trì Hệ Thống HVAC

Địa Điểm Làm Việc: Bình Dương
Thương lượng 1325 lượt xem - Hết hạn trong 12 ngày
Mức độ phù hợp công việc - Xem chi tiết

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13 month salary & Incentive bonus
Premium Healthcare for personal
Lunch at cantin

Mô Tả Công Việc

- Bảo trì các tiết bị sản xuất, R&D và phòng Lab.
- Tiến hành thực hiện theo lịch định, đảm bảo thiết bị vận hành hiệu quả / Carry out the tasks as per plan, ensure the high equipment productivity.
- Lập kế hoạch mua phụ tùng thay thế / prepare the equipment spare part list
- Báo cáo cho Trưởng phòng Kỹ thuật.
Report to Engineering Manager
- Tham gia, hỗ trợ công việc của phòng kỹ thuật thuộc dây chuyền sản xuất, hệ thống phụ trợ phục vụ cho sản xuất khi có yêu cầu
Join, support engineering team on production line and utilities system serviced when required.
- Chịu trách nhiệm trước TP. KTCĐ về công tác vận hành, bảo trì thiết bị.
Responsible with Engineering manager on the operation, maintenance.
- Lập kế hoạch bảo trì dự phòng hàng tháng cho thiết bị sản xuất, phụ trợ và Lab dựa trên Kế hoạch Hàng năm / Prepare the monthly Preventive maintenance plan for production, Utility, Lab as per the Master plan.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt
Coordination with other department to execute the approved maintenance plan
- Huấn luyện Operator sản xuất các vấn đề kỹ thuật trong vận hành máy / Train the production operator for technical skill in operation.
- Tuân thủ nghiêm ngặt các qui định an toàn hiện hành của nhà máy /strictly comply to the current EHS requirements.
- Soạn thảo các SOP liên quan đến hoạt động bảo trì máy móc – thiết bị.
Prepare SOP related to equipments maintenance.
- Quản lý, lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công tác vận hành, bảo trì máy móc.
Management, storage, records related to the maintenance of machinery.
- Đảm bảo việc thực hiện quy định EHS, GMP trong công việc.
Ensure compliance to EHS, GMP regulations with his mission.
- Vận hành, sửa chữa và kiểm tra hệ thống HVAC và các thiết bị liên quan trong khu vực nhà máy và đảm bảo duy trì hoạt động tốt/ Operate, repair and overhaul HVAC system and production equipment then maintain them in good operating condition.
- Các nhiệm vụ được giao bởi cấp quản lý và công ty,
Other tasks assigned by the Line Manager and the company
- Hỗ trợ kịp thời trong công việc khắc phục các vấn đề kỹ thuật.
Provide timely support in the resolution of technical issue as needed.
- Cập nhật và theo dõi báo cáo bảo trì dự phòng và sự cố.
Update and follow up the report of preventive maintenance, trouble.
- Tham gia giám sát nhà thầu , phối hợp cùng nhà cung cấp trong quá trình thi công dự án
Participate to monitor the contractor, cooperate with supplier during project execution time
- Đề xuất việc mua các phụ tùng, bộ phận thay thế , công cụ và các thiết bị phục vụ cho công việc bảo trì kỵ thuật.
Initiate request of spare part, replacement parts, tool and maintenance supplies for maintenance operation.
- Đảm bảo duy trì tồn kho phụ tùng thay thế đầy đủ để phục vụ công việc
Maintain adequate spare parts inventory at all time.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Về học vấn/ Referred Education: Tốt nghiệp Trung cấp, đại học (chuyên ngành điện, điện tử, cơ khí…)./ Intermediate / college level (electrical, electronics, mechanical engineering ...)

Về kinh nghiệm/ Referred Experience: Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong công tác bảo trì các máy móc thiết bị và các thiết bị phụ trợ khác trong nhà máy sản xuất dược phẩm./ At least 2 years’ experience in Maintenance of machines and other utility equipment in pharmaceutical premise.

Các kỹ năng làm việc/ Job Skills:
- Kỹ năng làm việc theo nhóm / team work skill
- Sử dụng tốt ngoại ngữ tiếng Anh phục vụ công việc
Good English for the job
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, PowerPoint...và các phần mềm Kỹ Thuật khác.
- Be proficient in office computer: word, excel, powerpoint… and other technical software.

Địa Điểm Làm Việc

35 Đại Lộ Tự Do, An Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Abbott believes in the power of health. With better health, people and communities can live better and achieve more.
- We create new solutions - in diagnostics, medical devices, nutrition and branded generic pharmaceuticals - that help people around the world, in all stages of life, live their best lives through better health.
- Founded over 130 years ago by Chicago physician Dr. Wallace C. Abbott, Abbott has emerged as one of the largest diversified global health care companies. Our approximately 74,000 colleagues around the globe are devoted to making a lasting impact on human health in the more than 150 countries we serve.
- We believe that good health is not just about treating an illness or managing a medical condition. It’s about supporting people’s health as if it was our own, so they can enjoy all life has to offer. We’ve been focused on helping the people of Vietnam live their best, fullest lives for more than 20 years.

Xem toàn bộ thông tin công ty
02 Ngo Duc Ke, Dist. 1, HCM
1.000-4.999 nhân viên
Talent Acquisition
Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Mức phí tốt nhất chỉ từ 600.000 VND/năm

Cung cấp bảo hiểm cho người thân: Cha Mẹ (lên tới 70 tuổi) và Con

Vững vàng sức khoẻ, vững tâm sự nghiệp