[Vinsmart-Royal City] Project Manager

Đăng nhập để xem mức lương 1482 lượt xem - Hết hạn trong 4 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Xe đưa đón

Mô Tả Công Việc

1. Project Manager Duties: VinSmart's Project manager responsibilities include developing detailed project plans, ensuring resource availability and allocation and delivering every project on time within budget and scope.
2. Project Manager Requirements: Project managers should have a background in IT skills, management, budgeting and analysis. You should be an excellent communicator and comfortable managing multiple tasks. You also need to be a team player and have a problem-solving aptitude.
3. Responsibilities
• Coordinate internal resources (design, hardware, software, quality assurance, quality control) and third parties/vendors for the flawless execution of projects
• Ensure that all projects are delivered on-time, within scope and within budget
• Developing project scopes and objectives, involving all relevant stakeholders and ensuring technical feasibility
• Develop a detailed project plan to track progress
• Use appropriate verification techniques to manage changes in project scope, schedule, resources and costs
• Measure project performance using appropriate systems, tools and techniques
• Report and escalate to management as needed
• Manage the relationship with the client and all stakeholders
• Perform risk management to minimize project risks
• Establish and maintain relationships with third parties/vendors
• Create and maintain comprehensive project documentation
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Great educational background, preferably in the fields of computer science or engineering for technical project managers
• Be hard-working, aggressive, and never give up
• Eager to learn new things.
• Technical background, with understanding or hands-on experience in software development and web technologies
• Excellent client-facing and internal communication skills
• Excellent written and verbal communication skills , including having the ability to deal with difficult situations and manage conflicts to successful resolutions
• Solid organizational skills including attention to detail and multi-tasking skills
• Flexibility and adaptability to handle a changing and growing workload
• Familiar with source code management/build system (including Git, Jenkin, Gerrit)
• PMP / SCRUM / AGILE certification is a plus

Địa Điểm Làm Việc

Royal City
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Công ty Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart được thành lập vào tháng 6/2018, với sứ mệnh trở thành công ty công nghệ Toàn cầu, kiến tạo ra những sản phẩm điện tử và công nghệ thông minh chất lượng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và kết nối với các thiết bị trên nền tảng IoT.

Công ty VinSmart cam kết liên tục sáng tạo, cải tiến trong việc xây dựng một hệ sinh thái công nghệ trọn vẹn, mang đến một cuộc sống hiện đại, tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam và Thế giới.

Vsmart là thương hiệu mang tính công nghệ và trí tuệ Việt, mang tinh thần của một Việt Nam mới mẻ, hiện đại, là nền tảng hội tụ kết nối trí tuệ, đồng thời là đại diện của Vingroup trong lộ trình toàn cầu hóa, vươn ra thế giới.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Hà Nội
1.000-4.999 nhân viên
Ms. Phương (Alice)
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.