[VinSmart] Software Testing Expert ( Salary $1,700 – $3,000)

Login to view salary 472 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Xe đưa đón

Job Description

- Building software testing process, the process of coordinating other teams
- Develop, plan and implement automated test cases based on software requirements and technical understanding.
- Develop and extend the current test automation infrastructure to be more efficient, both in execution and reporting.
- Identify software capability and reliability by conducting functional, system, regression and performance tests.
- Run tests (manual test or automation test)
- Create good and effective bug reports. Be precise when logging/submitting defects into the bug system. Follow the bug tracking process
- Review test plan document and provide feedbacks on the task assignments.
- Assist in reviewing test cases, test scripts, and bugs reports.
- Train and guide members in the department
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Background in IT or Computer Science
- Programming skill is a MUST (Preferably have experience with Java, C++, C#, python/perl/php or other scripting languages) for embedded software, compiler, makefile
- Have good knowledge of software development processes: Agile
- Have good knowledge of software testing process, testing techniques
- Above 4 year of experience in embedded software, Exposure to Micro-controllers or Microprocessors
- 6+ years in development or automated testing writing test cases, executing test cases.
- 6+ years’ experience with enterprise automation tools or opened- source tools (Selenium, Appium, Postman or SoapUI).
- Ability to develop harness actions using public APIs for automation testing purposes, API testing .
- Strong knowledge of software development standards and quality assurance processes.
- Experience with debugging using log files to trace issues.
- Have good knowledge of testing methodologies & techniques and the defect reporting process
- Depth experience in areas of technology relevant to testing of given software products.
- Must have strong communication skill, and work well in both team and individual environments
- Adapt quickly to changes in requests/assignments/processes.
- Able to work under high pressure to meet deadlines.

Job Locations

Royal city, 74 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội
View full Company Profile

Công ty Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart được thành lập vào tháng 6/2018, với sứ mệnh trở thành công ty công nghệ Toàn cầu, kiến tạo ra những sản phẩm điện tử và công nghệ thông minh chất lượng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và kết nối với các thiết bị trên nền tảng IoT.

Công ty VinSmart cam kết liên tục sáng tạo, cải tiến trong việc xây dựng một hệ sinh thái công nghệ trọn vẹn, mang đến một cuộc sống hiện đại, tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam và Thế giới.

Vsmart là thương hiệu mang tính công nghệ và trí tuệ Việt, mang tinh thần của một Việt Nam mới mẻ, hiện đại, là nền tảng hội tụ kết nối trí tuệ, đồng thời là đại diện của Vingroup trong lộ trình toàn cầu hóa, vươn ra thế giới.

Read full company information
Hà Nội
1,000-4,999 staffs
Ms. Phương (Alice)
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.