Ward Charging Secretary

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 226 lượt xem - Hết hạn trong 5 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th salary, Vietnamcare Insurance, 15.5 AL days

Mô Tả Công Việc

A. General purpose of the position:
To handle Ward Charging Secretary responsibilities as :
- A receptionist to welcome patient and provide information.
- Handling administration works
- Charging and checking of patient bill daily & upon discharge to make sure the charge is correctly & timely.
- Training provided to new staffs
B. Key duties and responsibilities:
1. Daily routine
Must be fully handle followings tasks
- Receptionist responsibilities included: Welcome patient and patient relatives, anticipate the need to customer, give instruction to them as requested or needed. Handle phone call related to non-medical matter.
- Secretary works: Review discharge document and remind doctor to finish it before patient discharge, collect signature of doctor on discharge document. Scan discharge document. Return document to patient. Make appointment
- Charging responsibility: Charge correctly and appropriately follow the procedure and on time. Check charge before patient discharge. Check charge of other staffs in the team. Explain charges to patient and patient relatives.
- Liason with related people (Doctor and nurses) in case patient need additional explaination about the medical services.
- Handle certificate of birth / Certificate of hospitalization / Certificate of Death
2. Reports monthly included :
- Handle month statistic report of the department activities.
3. Other assignments :
- Any additional responsibilities as requested by the management
- Take part in the overall hospital management to build and apply policies/procedures at highest standards as required
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Qualification: Graduated from the University of economics, finance or insurance is a plus
2. Experience: At least 1-2 years experience working in customer service field
3. Skills and knowledge:
- Ability to work carefully detailed
- Ability to communicate and behave with customers ingenuity.
- Can use excel professionally
- Honesty, dedication, careful, intelligent
4. Foreign language(s): Fluent in English / French (preferred)

Địa Điểm Làm Việc

No.6 Nguyễn Lương Bằng Street, Tân Phú Ward, District 7.

FV Hospital:
1. Hoài bão
Nhà Cung cấp Dịch vụ Y tế hàng đầu Châu Á.

2. Sứ mạng
Tạo Uy tín bằng Chất lượng Chuyên môn xứng tầm Quốc tế

3. Các giá trị
Bệnh nhân là tất cả đối với Bệnh viện
Trình độ chuyên môn cao và coi trọng đạo đức nghề nghiệp
Luôn tuân thủ các quy trình quản lý chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế
Là sự kết hợp những tinh túy của hai nền y học Pháp – Việt
Luôn tôn trọng, cống hiến và quan tâm chăm sóc bằng sự đồng cảm
Không ngừng hoàn thiện dịch vụ Chăm sóc Khách hàng
Là một tập thể có tinh thần đoàn kết cao
Luôn phấn đấu để tự hoàn thiện
Là nơi có trách nhiệm và đáng tin cậy
Môi trường làm việc nhiệt tình và thân thiện

Xem toàn bộ thông tin công ty
Số 6 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
1.000-4.999 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.