Warehouse Keeper

Thương lượng 435 lượt xem - Hết hạn trong 20 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month tet bonus or more
Health Care Plan
Training Opportunity

Mô Tả Công Việc

* Job Description:
- Plan material receipts and arrange resources.
- Arrange flows of incoming and outgoing goods, including correct administrative transactions to book those flows (odoo, paperwork,…):
• Incoming material (sub and main) and other inputs to operations.
• Internal exports to Production (sub, main, other).
• Outgoing and incoming outsourcing/service parts.
• Internal receipts (sub assembly parts, finished goods).
• Export of finished goods for container loading.
- Manage and solve problems that disrupt daily operations.
- Manage equipment related to warehouse operations.
- Implement, maintain, and improve warehouse housekeeping and visual management systems.
- Conduct and/or facilitate inventory counts.
- Weekly and monthly reports.

* Phạm vi công việc
- Lập kế hoạch nhập vật liệu và sắp xếp các nguồn hàng.
- Sắp xếp các luồng hàng hóa đến và đi, bao gồm các giao dịch hành chính chính xác để ghi sổ các luồng giao dịch (hệ thống odoo, thủ tục giấy tờ,…):
• Nguyên liệu đầu vào (phụ và chính) và các yếu tố đầu vào khác cho hoạt động
• Xuất nội bộ cho Sản xuất (phụ, chính, khác).
• Các bộ phận thuê ngoài / dịch vụ đi và đến
• Phiếu thu nội bộ (bộ phận lắp ráp phụ, hàng thành phẩm)
• Xuất hàng thành phẩm đóng container
- Quản lý và giải quyết các vấn đề làm gián đoạn hoạt động hàng ngày
- Quản lý các thiết bị liên quan đến hoạt động của kho
- Thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý trực quan và quản lý nhà kho.
- Tiến hành và / hoặc hỗ trợ kiểm kê hàng tồn kho
- Báo cáo hàng tuần và hàng quý
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

* Requirements:
- High school level with a minimum of 3 years of management experience.
- Strong in problem solving, keeping overview, prioritization, communication, and people management.
- Strong in statistics, lean manufacturing, and identifying risks.
- Structured and precise, with a strong focus on ERP and automation.
- Cool head and warm heart in times of pressure.
- Fluent in English and Vietnamese.

* Yêu cầu:
- Tốt nghiệp trung học với 3 năm kinh nghiệm quản lý trở lên
- Có thế mạnh giải quyết vấn đề, giao tiếp, quản lý nhân lực
- Có thế mạnh về thống kê, sản xuất và xác định rủi ro
- Thế mạnh về ERP và tự động hóa
- Chịu được áp lực công việc
- Giao tiếp tốt Tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Working location: Ấp 1, Xã Tóc Tiên, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

Địa Điểm Làm Việc

Ấp 1, Xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

ABC Vietnam Ltd is specialized in die-casting, stamping & sheet metal fabrication. We produce die casting parts and (sheet)metal housings, enclosures, brackets and cabinets for the following industries: Electronics, Solar, Renewable energy, Agriculture. We don't produce our own product, but are a contract manufacturer. So we produce products based on the drawings which we get supplied from our customers. We focus on quantities from 500 till 50.000 pieces per order. Our clients are mainly based in America, Canada and Australia.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Floor 19th, Indochina Park Tower, No. 4 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh city, Viet Nam
10-24 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)