Warehouse Manager

Thương lượng 1075 lượt xem - Hết hạn trong 0 phút

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive salary & Allowance
Premium healthcare for employee and dependents
Training & Company engagement

Mô Tả Công Việc

1. Manage and Control inbound/ outbound of FGs & RMs
Control & manage warehouse operation activities such as: Loading, unloading, storage… followed company process, system, policy and standard (I2C, GMP, AIB, EHS, stocktaking….)
Check and manage to ensure FIFO/ FEFO principle and comply with company policy
Follow stale return from market, customer… and make the proposal to destroy as stale policy.
Arrange stock in a scientific way, following ABC rule.

2. Manage warehouse operation activity and budget
Manage warehouse cost (Opex) in line with AOP target.
Manage and ensure to operate all machines/ tools match company policy.
Updated WHS layout when there are new products launching or deleting… then inform staffs and check to ensure compliance.
Provide information to department head, Supply Planner and Transportation team when actual inventory is under inventory norm so that they take action plan to build stock.
Recheck and control all data must input in system, report, rotate, document storage complies with company policy.
Check and manage to ensure all goods storage in WHS follow WHS layout and company standard (AIB, EHS….)
Control stock count, reconcile between actual and system, find out root cause if happened to unbalance or mixing to have action plans to improve, supervise like the plan to ensure stock accuracy as company policy

3.Build Organization Capability
Coach and develop employees about capability and process to ensure all employee can adapt their work safely and effective.
Set annual objectives (PDR) for employees and do supervising, coaching employees to help delivering of the PDR set.
Propose rewarding, disciplinary actions and development plans for employees to maintain compliance, employees’ energy as well as building team capability.
Clearly and promptly communicate the new or changing policies and processes to the employees.
Attend all meetings between Supervisor and employees to deploy and update action plans relevant to technical, plan and the result.

4. Other
To implement inventory report daily, slow moving report weekly... with high accuracy and meet timeline.
Find out the opportunity and propose an improvement plan to improve warehouse KPIs, improve processes, improve labor efficiency, and cost saving.
Find opportunities for innovation to improve warehouse KPIs, working processes, enhance efficiency, save cost.
Lead the task force upon the projects assigned: provide working tools and guidelines to help achieve the project objectives and targets.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• University graduation in relevant majors. Master is a plus
• At least 7 years experience in Logistics/ Warehouse, in which 2 years at Supervisor/ Manager positions. Experience with ERP system such as Oracle, SAP; prefer experience in developing WMS is preferable
• Good English and computer skills (Word, Excel, Power point) skills.
• Strong communication, negotiation, analytical, problem solving and time management skills.

Địa Điểm Làm Việc

3-4-5 Lot CN2, Street No. 2, Song Than 3 IP, Thu Dau Mot City, Binh Duong

Về Chúng Tôi

PepsiCo is one of the world's leading foods and beverages companies whose products are enjoyed by consumers more than 1 billion times a day in more than 200 countries and territories. PepsiCo generated $70 billion in net revenue in 2020, driven by a complementary beverages and convenient foods portfolio that includes Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker, and Soda Stream.
Guiding PepsiCo is our vision to Be the Global Leader in Beverages and Convenient Foods by Winning with PepsiCo Positive (Pep+). Pep+ is our strategic end-to-end transformation that puts sustainability at the center of how we will create value and growth by operating within planetary boundaries and inspiring positive change for planet and people.
With nearly 15 years of operation, PepsiCo Foods Vietnam is one of the leading food manufacturers with the main brand Lay’s and more than 1000 employees throughout the country. The vision that PepsiCo Foods Vietnam proposed is: “Become a leading company in the production of snacks”. We are incessantly seeking and creating positive financial outcome for our investors, development opportunities and many economic benefits to employees, business partners and the communities where we operate.
For more information, please visit the website: https://www.pepsico.com
-----------------------
PepsiCo là một trong những Công ty thực phẩm và đồ uống hàng đầu thế giới với các dòng sản phẩm được người tiêu dùng thưởng thức hơn 1 tỷ lần mỗi ngày, tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2020, chúng tôi đã tạo ra 70 tỷ đô doanh thu ròng nhờ vào danh mục đồ uống bổ sung và thực phẩm tiện lợi bao gồm Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker và Soda Stream.
Định hướng cho PepsiCo là tầm nhìn trở thành Người dẫn đầu Toàn cầu về Đồ uống và Thực phẩm Tiện lợi bằng cách Chiến thắng với PepsiCo Tích cực (Pep+). Pep+ là sự chuyển đổi chiến lược từ đầu đến cuối của chúng tôi, lấy tính bền vững làm trung tâm để thúc đẩy sự tăng trưởng và tạo ra giá trị, bằng việc vận hành trong giới hạn hành tinh và truyền cảm hứng cho những thay đổi tích cực vì hành tinh và con người.
Với gần 15 năm hoạt động, PepsiCo Foods Việt Nam là một trong những nhà sản xuất thực phẩm hàng đầu với thương hiệu chính là Lay’s và hơn 1000 nhân viên trên khắp cả nước. Tầm nhìn mà PepsiCo Foods Việt Nam đề ra là: “Trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất snacks”. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm và tạo ra các hiệu quả tài chính lành mạnh cho các nhà đầu tư, tạo cơ hội phát triển và đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho nhân viên, các đối tác kinh doanh và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.
Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo website: https://www.pepsico.com

Read more Show less

Địa Điểm Công Ty

No. 3-4-5 Lot CN2, Street No. 2, Song Than 3 IP, Thu Dau Mot City, Binh Duong

Quy Mô Công Ty

1.000-4.999
nhân viên

Liên Hệ

Talent Acquisition Team

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận