Warehousing Inspection Leader/ Trưởng Bộ Phận Kiểm Định Kho

Warehousing Inspection Leader/ Trưởng Bộ Phận Kiểm Định Kho

Thương lượng 331 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary & allowance, 13th month salary, Flexible bonus
Annual medical check-up, Company trip
Company laptop, Paid phone charge

Mô Tả Công Việc

1. Planning productivity in the process
2. Align with operators on productivity.
3. Checking inspection results
4. Teaching + checking process operators to work according to SOPs including:
- Measures dimensions and positional elements at locations specified on drawings: Convex, Caliper, Micro caliper, Pitch caliper, Image measuring machine, etc.
- Visual inspection by measuring functional elements at the location specified in the drawing. Thread inspection, C-face, Corner radius, Pin gauges, etc.
- Analyze all kind of defects and inform to Warehousing supervisor at once (if any)
5. And other jobs assigned by Warehouse Supervisor.

Responsibility:
- Leaders for all processes defined in customer’s project.
- Operator training and process execution.
- Communication tasks and irregular work processing using the customer’s system.
- Working under the instructions from Warehouse Supervisor.
- Immediately notify to Supervisor if abnormality is detected.
- Proposing solutions that need to be fixed to improve efficiency.
****Mô tả công việc
1. Lập kế hoạch cho quá trình sản suất
2. Cân đối công việc cho nhân viên vận hành có năng suất
3. Kiểm tra kết quả kiểm định
4. Hướng dẫn và kiểm tra nhân viên vận hành về quy trình làm việc theo quy trình hệ thống bao gồm:
- Kiểm tra kích thước và các yếu tố vị trí tại các vị trí xác định trên bản vẽ: Máy đo độ lồi, Thước cặp, Thước cặp siêu nhỏ, Thước cặp bước, Máy đo ảnh.
- Kiểm tra trực quan bằng cách đo các phần tử chức năng tại vị trí xác định trong bản vẽ. Kiểm tra ren, mặt chữ C, bán kính góc, đồng hồ đo chốt
- Phân tích các loại lỗi, nếu có bất kỳ lỗi phát sinh sẽ thông báo cho Giám sát kho
5. Và những công việc khác được phân công bởi Giám sát kho.

*** Trách nhiệm:
- Chỉ đạo cho tất cả quy trình liên quan dự án của khách hàng.
- Đào tạo nhân viên vận hành và thực hiện quy trình.
- Liên hệ và xử lý các công việc sử dụng hệ thống và các công việc(không thường xuyên của khách hàng
- Làm việc tuân theo sự phân công từ Giám sát kho.
- Phải báo ngay cho Giám sát nếu phát hiện bất thường.
- Đề xuất các phương án cần cải thiện để nâng cao hiệu quả.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

*** Job Requirements
- College graduation or higher level.
- Must have from 3 years of QA/QC operations in an industrial warehouse or factory, have experience to use inspection tools such as calipers, tape measures, and have experience to read product drawings.
- Understand the mindset required for quality control (5S) and have worked in a place where such mindset was valued is preferred.
- Must have Microsoft office skills and other documentation skills to input, editing, etc.
- Must be able to adapt to internal systems and respond to updates.
- Good at English is preferred.
- Good communication, organization, and teamwork skills
- Careful, meticulous, high accuracy, honest and high sense of responsibility, active working hours.


*** Benefit
- Attractive salary & allowances, Social/Health/Unemployment Insurance as per regulation, 13th month salary
- Annual leave days, annual medical check-up
- 100% of the gross salary and social insurance contribution during probationary period.

*** Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Phải có 3 năm kinh nghiệm làm việc QA/QC trong nhà kho hoặc nhà máy công nghiệp, có kinh nghiệm sử dụng các công cụ kiểm định như thước cặp, thước dây và có kinh nghiệm đọc bản vẽ sản phẩm
- Hiểu được tư duy cần thiết để kiểm soát chất lượng (5S) và đã làm việc ở nơi mà tư duy đó được coi trọng.
- Phải có kỹ năng máy tính và các kỹ năng tài liệu khác để nhập liệu, chỉnh sửa, v.v.
- Phải có khả năng thích ứng với các hệ thống nội bộ của và đáp ứng các bản cập nhật.
- Ưu tiên Tiếng Anh tốt
- Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc và làm việc theo nhóm
- Cẩn thận, tỉ mỉ, tính chính xác cao, trung thực, có trách nhiệm, chủ động công việc.


*** Phúc lợi
- Lương & phụ cấp hấp dẫn, các chế độ BHXH/BHYT/BHTN theo quy định / lương tháng 13
- Nghỉ phép năm, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- 100% lương và đóng BHXH trong thời gian thử việc.

Địa Điểm Làm Việc

Nam Dinh Vu Industrial Park, Dinh Vu Peninsula, Đông Hải, Hải An, Hai Phong, Vietnam

Mitsui & Co. Global Logistics (Vietnam) Company Limited [MGLV] - a 100% Japanese owned Company established in Vietnam in line with the vision of MGL to create and develop a global supply chain with high-value functions that utilize MGL Group’s comprehensive capabilities in warehousing, freight forwarding, value-added-services and trading.
In the pursuit of MGL Group’s goal of global expansion and locally development, MGLV is committed to continuously provide quality logistics services and tailored supply chain solutions to domestic and international customers in Vietnam.
Website: https://www.mitsui-gl.com/other/overseas/van_tai_mitsui/

Xem toàn bộ thông tin công ty
45/7 Street No. 30, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam
10-24 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)