Warehousing Operation Leader/ Trưởng Bộ Phận Vận Hành Kho

Warehousing Operation Leader/ Trưởng Bộ Phận Vận Hành Kho

Thương lượng 805 lượt xem - Hết hạn trong 5 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary & allowance, 13th month salary, Flexible bonus
Annual medical check-up, Company trip
Company laptop, Paid phone charge

Mô Tả Công Việc

 Planning productivity in the process
 Align with operators on productivity.
 Manage information in the process (final check)
 Inputting Info into the customer’s system
 Teaching + checking process operators to work according to SOPs including:
- Mastering the process of inbound/ outbound and packing cargos according to customer's requirements.
- Make sure cargos are fully scanned QR code, sticked label and matched with inbound/ outbound quantities of the following procedure:
1. Receiving cargos, unpacking, part identification, tag labelling, counting.
2. Inner packing, labelling, stocking, inventory control
3. Picking cargos according to D/O, packing, packaging, palletizing
 And other tasks assigned by Warehousing Supervisor.
**Responsibility:
- Leaders for all processes defined in customer’s project.
- Operator training and process execution.
- Communication tasks and irregular work processing using the customer’s system.
- Working under the instructions from Warehouse Supervisor.
- Immediately notify to Supervisor if abnormality is detected.
- Proposing solutions that need to be fixed to improve efficiency.

****Mô tả công việc
 Lập kế hoạch cho quá trình sản suất
 Cân đối công việc cho nhân viên vận hành theo năng suất
 Quản lý thông tin trong quy trình (kiểm tra lần cuối)
 Nhập thông tin vào hệ thống của khách hàng
 Hướng dẫn và kiểm tra nhân viên vận hành về quy trình làm việc theo quy trình hệ thống bao gồm:
- Nắm vững quy trình nhập/xuất, đóng gói hàng hoá theo yêu cầu của khách hàng.
- Đảm bảo hàng hóa được quét mã vạch, dán nhãn đầy đủ và khớp với số lượng nhập và xuất theo quy trình sau:
1. Nhận hàng, mở thùng hàng, xác định mã hàng, dán thẻ hàng, kiểm đếm số lượng
2. Đóng gói trong, dán nhãn, lưu kho, kiểm soát hàng tồn
3. Lựa hàng theo đơn hàng xuất, đóng gói, xếp pallet
 Và các công việc khác theo sự phân công của Giám sát Kho

**Trách nhiệm:
- Chỉ đạo cho tất cả quy trình liên quan dự án của khách hàng.
- Đào tạo nhân viên vận hành và thực hiện quy trình.
- Liên hệ và xử lý các công việc sử dụng hệ thống và các công việc(không thường xuyên của khách hàng
- Làm việc tuân theo sự phân công từ Giám sát kho.
- Phải báo ngay cho Giám sát nếu phát hiện bất thường.
- Đề xuất các phương án cần cải thiện để nâng cao hiệu quả.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

*** Job Requirements
- College graduation or higher level.
- At least 3 years of experience in execution of warehouse operations
- Must have Microsoft office skills (excel, power point…) and other documentation skills to input, editing, etc.
- Must be able to adapt to internal system and respond to updates
- Good communication, organization, and teamwork skills
- Careful, honest and high sense of responsibility, active working hours.
- English skill is preferred.

*** Benefit
- Attractive salary & allowances, Social/Health/Unemployment Insurance as per regulation, 13th month salary
- Annual leave days, annual medical check-up
- 100% of the gross salary and social insurance contribution during probationary period.

*** Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm với vị trí vận hành kho.
- Phải có kỹ năng vi tính văn phòng (excel, PowerPoint) và các kỹ năng tài liệu khác để nhập liệu, chỉnh sửa,..
- Phải thích ứng với hệ thống nội bộ và đáp ứng các bản cập nhật.
- Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc và làm việc theo nhóm
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, chủ động công việc.
- Ưu tiên Tiếng Anh tốt

*** Phúc lợi
- Lương & phụ cấp hấp dẫn, các chế độ BHXH/BHYT/BHTN theo quy định / lương tháng 13
- Nghỉ phép năm, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- 100% lương và đóng BHXH trong thời gian thử việc.

Địa Điểm Làm Việc

Nam Dinh Vu Industrial Park, Dinh Vu Peninsula, Đông Hải, Hải An, Hai Phong, Vietnam

Mitsui & Co. Global Logistics (Vietnam) Company Limited [MGLV] - a 100% Japanese owned Company established in Vietnam in line with the vision of MGL to create and develop a global supply chain with high-value functions that utilize MGL Group’s comprehensive capabilities in warehousing, freight forwarding, value-added-services and trading.
In the pursuit of MGL Group’s goal of global expansion and locally development, MGLV is committed to continuously provide quality logistics services and tailored supply chain solutions to domestic and international customers in Vietnam.
Website: https://www.mitsui-gl.com/other/overseas/van_tai_mitsui/

Xem toàn bộ thông tin công ty
45/7 Street No. 30, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam
10-24 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)