Web/applications Developer

Login to view salary 84 views - Expires in 7 days

What We Can Offer

Under company's policy

Job Description

The Website/Application Administrator supports AFG Vietnam by overseeing all aspects of the mobile Apps and Website. This role is to oversee the functionality, performance, speed and content of the website and mobile apps, as well as record and report any issues and present data related to traffic, usage, issues, bugs etc.
Vị trí Chuyên viên quản trị ứng dụng/Website sẽ hỗ trợ AFG Việt Nam trong việc giám sát mọi mặt các hoạt động của các ứng dụng trên điện thoại và nền tảng web. Vị trí này sẽ giám sát mức độ hiệu quả, chức năng hoạt động, tốc độ hoạt động của các ứng dụng/tiện ích của AFG trên điện thoại thông minh và website, đồng thời cũng thu thập thông tin, ghi nhận và báo cáo vấn đề phát sinh liên quan đến lượng truy cập, việc sử dụng app, sự cố, lỗi kỹ thuật, v.v... trong quá trình hoạt động của các ứng dụng và website.

*** Key Accountabilities/ Các công việc chính:
1. Manage all Mobile Apps & website displays
Quản lý tất cả các ứng dụng của AFG trên nền tảng di động và web
2. Monitor all Mobile Apps and website performance
Giám sát hiệu suất hoạt động của tất cả các ứng dụng trên nền tảng di động và web
3. Maintain all website collateral and update as required
Bảo quản tất cả dữ liệu nền tảng của trang web và cập nhật theo yêu cầu
4. Report regularly and according to report timeline on function, usage and issues related to Website and Apps
Báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ về chức năng hoạt động, cách sử dụng và các vấn đề liên quan đến Trang web và các ứng dụng.

*** Duty Statements/ Chi tiết nhiệm vụ phải làm:
1. Manage & Maintain all Mobile Apps & website displays
Quản lý & duy trì hoạt động tất cả các ứng dụng của AFG trên nền tảng di động và web
1.1. Ensure that new products are uploaded to mobile apps, websites and other platforms in a timely manner.
Đảm bảo các món mới đều được cập nhật và tải lên ứng dụng, trang web và các nền tảng khác đúng thời gian quy định.
1.2. Ensure that product prices on mobile apps, websites and other platforms are accurate.
Đảm bảo giá các món ăn được cập nhật lên các ứng dụng, trang web và các nền tảng khác đúng chính xác.
1.3. Manage banner displays, news articles and alerts are published and functional on mobile apps, websites and other platforms.
Quản lý banner, tin tức, bài viết và thông tin quan trọng đến khách hàng được đăng tải và phát huy hiệu quả trên các ứng dụng di động, trang web và các nền tảng khác.
1.4. Setup promotions, coupons, landing pages, following approved requests from Group Marketing Manager/MKT team.
Thiết lập chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, landing pages trên ứng dụng/website theo yêu cầu đã được phê duyệt từ Group Marketing Manager/Đội ngũ Marketing.
1.5. Maintain all website collateral and update as required.
Bảo quản tất cả dữ liệu nền tảng của tất cả các trang web của công ty và cập nhật thông tin theo yêu cầu.
1.6. Set up or maintain monitoring tools on web servers/websites.
Thiết lập hoặc duy trì các công cụ giám sát trên máy chủ web / các trang web của công ty.

2. Monitor all Mobile Apps and website performance
2.1. Daily check and record feedback from customers about bugs, issues and work with IT product team to resolve it.
Hằng ngày kiểm tra và ghi nhận phản hồi của khách hàng về vấn lỗi kỹ thuật, sự cố và làm việc với đội ngũ IT để xử lý vấn đề.
2.2. Daily check and monitor website, mobile apps speed and give feedback and suggestions to line Manager to improve and resolve.
Hàng ngày, kiểm tra và theo dõi tốc độ hoạt động của website, các ứng dụng trên điện thoại và gửi các phản hồi và đề xuất đến Quản lý của mình để cải thiện tình hình và giải quyết vấn đề.
2.3. Oversee and manage user comments, app/web users in consultation with IT & Marketing Team leaders.
Giám sát và quản lý các ý kiến đánh giá của người dùng trên web, trên ứng dụng với sự tư vấn hỗ trợ của Bộ phận IT và đội ngũ lãnh đạo của Bộ phận Marketing.
2.4. Support to resolve customers and/or staff problems with Apps and websites.
Hỗ trợ giải quyết sự cố xảy ra với khách hàng và hoặc nhân viên liên quan đến các ứng dụng và website.

3. Report regularly and according to report timeline on function, usage and issues related to Website and Apps
Báo cáo thường xuyên và báo cáo theo định kỳ về chức năng hoạt động, cách sử dụng và các vấn đề liên quan đến Trang web và các ứng dụng.
3.1. Ensure all reports are up to date and accurate.
Đảm bảo tất cả các báo cáo đều được cập nhật và thông tin chính xác.
3.2. Oversee and monitor the speed and issues related to this position.
Giám sát và theo dõi tốc độ hoạt động cũng như các vấn đề liên quan đến website và các ứng dụng trên điện thoại.
3.3. Work with IT product team to add new functions (like banner management tools, web form, popup, …)
Làm việc với Bộ phận IT để bổ sung thêm các chức năng mới (như công cụ quản lý banner, web form, cửa sổ bật lên,…)
3.4. Document installation and/or configuration procedures to allow maintenance and repetition.
Thiết lập tài liệu và / hoặc lập quy trình cấu hình để thuận tiện cho việc bảo trì và thiết lập lại web/ứng dụng khi cần thiết.
3.5. Document application and website changes or change procedures.
Thiết lập tài liệu về các thay đổi hoặc điều chỉnh các quy trình liên quan đến website và các ứng dụng trên điện thoại.

***Other duties:
Các nhiệm vụ khác
Please note this position description is not designed to cover or contain a comprehensive listing of activities, duties or responsibilities that are required of the employee for this position. Duties, responsibilities and activities may change at any time with or without notice.
Xin nhớ rằng Bảng mô tả công việc này bao gồm hoặc liệt kê danh mục các công việc phải làm, nhiệm vụ hoặc trách nhiệm của nhân viên ở vị trí này. Nhiệm vụ, trách nhiệm và công việc phải làm có thể thay đổi bất kỳ lúc nào có thể được báo trước hoặc không.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

1. Relevant University qualifications in related field and/or at least 3 years’ experience in a similar position of e-commerce/website administration.
Có bằng cấp phù hợp trong ngành và/hoặc 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự về e-commerce/quản trị website.
2. Experience with onsite SEO, ASO is an advantage.
Ưu tiên có kinh nghiệm về SEO, ASO.
3. Proven working experience in web programming.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lập trình web.
4. Have good knowledge about ASP.NET / PHP / Wordpress Programming.
Có kiến thức tốt về ASP.NET/PHP/ Wordpress Programming.
5. Adequate knowledge of relational database systems, Object Oriented Programming and web / mobile application development.
Có kiến thức đầy đủ về hệ thống cơ sở dữ liệu, lập trình hướng đối tượng và phát triển ứng dụng trên web /trên điện thoại di động.
6. Good technical skills related to Website and Applications.
Có kỹ năng tốt về kỹ thuật liên quan đến web và các ứng dụng.
7. Suitable Personality: Punctual, organized and trustworthy; Attention to detail; Good communication skills; Ability to work under pressure;
Có tính cách phù hợp: Đúng giờ, biết sắp xếp và đáng tin cậy; Có kỹ năng giao tiếp; Khả năng làm việc dưới áp lực cao
8. Prefer candidate with basic English communication and be able to read/understand basic English document.
Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản và có thể đọc/hiểu tài liệu tiếng Anh cơ bản.

Job Locations

8/58 Dinh Tien Hoang, D.1, HCM, Vietnam

Al Fresco’s has been delivering a great-quality, casual dining experience in Vietnam since 1996. We have built our reputation on out steak, pizza, pasta and ribs. This is complemented with an extensive drinks list which includes fresh juices and smoothies, local and imported beers, and an extensive wine list.
Ever popular with Vietnamese and expatriate families, couples and groups of friends, Al Fresco’s evinces a clean, comfortable and casual feel and is a welcoming oasis amid the hustle and bustle where you get great quality food, amazing customer service and great value.
With locations across the country in Ho Chi Minh City, Hanoi, Haiphong and Danang, AL Fresco’s is quality casual dining at its best. We also have a fast and efficient delivery service with a team of our own in-house drivers.
At heart we serve Italian-inspired cuisine. Al Fresco’s pizza is at the core of our business, as either dine-in or takeaway, and our long-running two-for-one pizza deal is a perennial favourite.
One of the first restaurants in Vietnam to offer quality steaks at an affordable price, we source only the best quality Australian, New Zealand and USDA prime beef. Another signature dish is out slow-cooked, succulent pork ribs.

Read full company information
8/58 Dinh Tien Hoang, D.1, HCM Vietnam
500-999 staffs
HR Dept
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.