Web DeveloperUrgent job

Địa Điểm Làm Việc: Bình Dương
$800 - $1500 482 lượt xem - Hết hạn trong 19 ngày
Mức độ phù hợp công việc - Xem chi tiết

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Mức lương và phúc lợi cạnh tranh tương xứng với kinh nghiệm
Cơ hội làm việc trong các dự án thú vị và các thương hiệu nội thất nổi tiếng
Môi trường làm việc hợp tác và sáng tạo

Mô Tả Công Việc

Minso is a leading furniture photography and 3D studio, specializing in creating stunning visual content for furniture manufacturers and retailers. We are seeking a talented Web developer to join our creative team and bring innovative solutions to our projects.

Công Ty Minso là công ty chuyên chụp ảnh nội thất và 3D hàng đầu, chuyên tạo ra nội dung trực quan tuyệt đẹp cho các nhà máy sản xuất và bán lẽ đồ nội thất. Chúng tôi đang tìm kiếm nhân lực phát triển trang web tham gia vào đội ngũ sáng tạo của chúng tôi và mang đến các giải pháp sáng tạo cho các dự án sắp đến của chúng tôi.

Job Description / Mô tả công việc:
- Using your knowledge and skills, you will join the Minso team in building web applications based on cloud technology.
Sử dụng kiến thức và kỹ năng của bạn, bạn sẽ cùng với đội ngũ Minso tham gia vào việc xây dựng các ứng dụng web dựa trên công nghệ đám mây.
- You will be responsible for designing the overall system and database architecture, developing functionality and supporting team members.
Bạn sẽ đảm nhận việc thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống và cơ sở dữ liệu, đồng thời phát triển các chức năng cũng như hỗ trợ các thành viên trong nhóm.
- In addition, you will engage with the Project Manager to plan and assist in project management.
Bên cạnh đó, bạn sẽ tham gia cùng với Quản lý Dự án để lập kế hoạch và hỗ trợ trong việc quản lý dự án.
- You will also perform other tasks as assigned by the Company.
Bạn cũng sẽ thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Công ty .
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Work with at least one of the following PHP frameworks: Laravel, Wordpress, CodeIgniter, Yii 2, CakePHP, Zend. Proficient in Javascript Frameworks such as Vuejs, Reactjs, Angularjs, and able to work effectively with PostgreSQL/MySQL databases.
Làm việc với ít nhất một trong những framework PHP sau: Laravel, Wordpress, CodeIgniter, Yii 2, CakePHP, Zend. Thành thạo các Framework Javascript như Vuejs, Reactjs, Angularjs, và có khả năng làm việc hiệu quả với cơ sở dữ liệu PostgreSQL/MySQL.
1. PHP cụ thể: Laravel, Wordpress
2. Vuejs version 2
3. Docker + docker compose
4. VPS, Centos Ubuntu
5. Network, DNS, CDN,..

- Ability to design databases and optimize system performance. In addition, the ability to research and apply new technology is a plus.
Có khả năng thiết kế cơ sở dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống. Ngoài ra, khả năng nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới là điểm cộng.
- Experience working with editors such as Ck Editor and working with CentOS server operating system.
Có kinh nghiệm làm việc với các trình soạn thảo như Ck Editor và làm việc với hệ điều hành server CentOS.
- In addition to programming skills, proficiency in other languages and tools is required such as HTML, SCSS, Javascript, Jquery, Json, Smarty, Nodejs, Git (front end and command line), and IDE: PHPStorm
Ngoài các kỹ năng lập trình, cần thành thạo các ngôn ngữ và công cụ khác như HTML, SCSS, Javascript, Jquery, Json, Smarty, Nodejs, Git (giao diện người dùng và dòng lệnh), và IDE: PHPStorm.
- Proficient or have used Codeception before. Have experience in estimating time (cost) for tasks in projects.
Thành thạo hoặc đã sử dụng Codeception trước đây. Có kinh nghiệm trong việc ước tính thời gian (cost) cho các nhiệm vụ trong dự án.

Địa Điểm Làm Việc

Số 106/1 Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Tổ 1, KP Bình Quới B Phường Bình Chuẩn - Thành phố Thuận An - Bình Dương

Minso is a leading furniture photography and 3D studio, specializing in creating stunning visual content for furniture manufacturers and retailers.
Website: www.minsofurnituresolutions.com

Công Ty Minso là công ty chuyên chụp ảnh nội thất và 3D hàng đầu, chuyên tạo ra nội dung trực quan tuyệt đẹp cho các nhà máy sản xuất và bán lẽ đồ nội thất.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Số 106/1 Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Tổ 1, KP Bình Quới B Phường Bình Chuẩn - Thành phố Thuận An - Bình Dương
10-24 nhân viên
Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Mức phí tốt nhất chỉ từ 600.000 VND/năm

Cung cấp bảo hiểm cho người thân: Cha Mẹ (lên tới 70 tuổi) và Con

Vững vàng sức khoẻ, vững tâm sự nghiệp