Web Graphic Designer

Địa Điểm Làm Việc: Bình Dương
$500 - $1000 916 lượt xem - Hết hạn trong 19 ngày
Mức độ phù hợp công việc - Xem chi tiết

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Mức lương và phúc lợi cạnh tranh tương xứng với kinh nghiệm
Cơ hội làm việc trong các dự án thú vị và các thương hiệu nội thất nổi tiếng
Môi trường làm việc hợp tác và sáng tạo

Mô Tả Công Việc

Minso is a leading furniture photography and 3D studio, specializing in creating stunning visual content for furniture manufacturers and retailers. We are seeking a talented Web Graphic Designer to join our creative team and bring innovative solutions to our projects.

Công Ty Minso là công ty chuyên chụp ảnh nội thất và 3D hàng đầu, chuyên tạo ra nội dung trực quan tuyệt đẹp cho các nhà máy sản xuất và bán lẽ đồ nội thất. Chúng tôi đang tìm kiếm nhân lực thiết kế hình ảnh web tham gia vào đội ngũ sáng tạo của chúng tôi và mang đến các giải pháp sáng tạo cho các dự án sắp đến của chúng tôi.

Job Description:

- Support Director working with Account team to debrief of clients, visual objectives and other requirements about key message and branding strategy.
Hỗ trợ Giám đốc làm việc với nhóm Tài khoản để lấy thông tin tóm tắt về khách hàng, mục tiêu trực quan và các yêu cầu khác về thông điệp chính và chiến lược thương hiệu.
- Take part in brainstorming with team to produce ideas/concept based on creative brief; visualize ideas into an appealing presentation deck.
Tham gia động não cùng nhóm để đưa ra ý tưởng/concept dựa trên bản tóm tắt sáng tạo; hình dung các ý tưởng thành một bản thuyết trình hấp dẫn.
- Visual production which conveys key message of brand mood and tones effective branding angles and strategy.
Sản xuất trực quan truyền tải thông điệp chính về tâm trạng thương hiệu và tạo nên các góc độ và chiến lược xây dựng thương hiệu hiệu quả.
- Advice manager & internal team about visual solution in campaign.
Tư vấn cho quản lý và nhóm nội bộ về giải pháp trực quan trong chiến dịch.
- Think creatively and develop new design concepts, graphics, and layouts.
Suy nghĩ sáng tạo và phát triển các khái niệm thiết kế, đồ họa và bố cục mới.
- You will also perform other tasks as assigned by the Company.
Bạn cũng sẽ thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Công ty .
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Majoring in graphic design or multi-media designer, you had experience and artistic mindset of various categories in advertising industry.
Học chuyên ngành thiết kế đồ họa hoặc thiết kế đa phương tiện, bạn có kinh nghiệm và tư duy nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành quảng cáo.
- Always keep up to date with industry best-practice, new technologies, and trends.
Luôn cập nhật các phương pháp hay nhất trong ngành, công nghệ và xu hướng mới.
- Proficient in using graphic design tools (Photoshop, Adobe Illustrator, AutoCAD…)
Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế đồ họa (Photoshop, Adobe Illustrator, AutoCAD…)
- Knowledge in Sketch, After Effect, Video Editing, UI/UX, film/video making is an advantage.
Kiến thức về Sketch, After Effect, Chỉnh sửa video, UI/UX, làm phim/video là một lợi thế.
- Excellent time management with a proven ability to handle multiple projects.
Quản lý thời gian xuất sắc với khả năng đã được chứng minh để xử lý nhiều dự án.

Qualifications:

- 3 years’ experience, preferably with a professional Web graphic designer
3 năm kinh nghiệm, ưu tiên chuyên nghiệp về thiết kế hình ảnh web
- Bachelor’s degree in web technology or a related field.
Tốt nghiệp cử nhân về công nghệ Web, hay những lĩnh vực liên quan
- Strong attention to detail and the ability to work in a fast-paced, deadline-driven environment.
Tập trung chú ý đến chi tiết và có khả năng làm việc trong môi trường nhịp độ nhanh và đúng thời hạn.

Benefits / Phúc lợi:

- Competitive salary and benefits commensurate with experience.
Mức lương và phúc lợi cạnh tranh tương xứng với kinh nghiệm
- Collaborative and creative work environment.
Môi trường làm việc hợp tác và sáng tạo
- The chance to work on exciting projects with well-known furniture brands
Cơ hội làm việc trong các dự án thú vị và các thương hiệu nội thất nổi tiếng
- If you are a creative, detail-oriented Web Graphic Designer with a passion for creating. We invite you to apply for this exciting opportunity at Minso.
Nếu bạn là một Nhà thiết kế đồ họa web sáng tạo, có định hướng chi tiết và đam mê sáng tạo. Chúng tôi mời bạn đăng ký cơ hội thú vị này tại Minso.

Địa Điểm Làm Việc

Số 106/1 Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Tổ 1, KP Bình Quới B Phường Bình Chuẩn - Thành phố Thuận An - Bình Dương

Minso is a leading furniture photography and 3D studio, specializing in creating stunning visual content for furniture manufacturers and retailers.

Website: www.minsofurnituresolutions.com

Công Ty Minso là công ty chuyên chụp ảnh nội thất và 3D hàng đầu, chuyên tạo ra nội dung trực quan tuyệt đẹp cho các nhà máy sản xuất và bán lẽ đồ nội thất.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Số 106/1 Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Tổ 1, KP Bình Quới B, Phường Bình Chuẩn - Thành phố Thuận An - Bình Dương
10-24 nhân viên
Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Mức phí tốt nhất chỉ từ 600.000 VND/năm

Cung cấp bảo hiểm cho người thân: Cha Mẹ (lên tới 70 tuổi) và Con

Vững vàng sức khoẻ, vững tâm sự nghiệp