Work from Home Vietnamese Transcriptionist

Work from Home Vietnamese Transcriptionist

Đăng nhập để xem mức lương 3918 lượt xem - Hết hạn trong 10 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Work Part-time while having a full-time job
Work from Home using Laptop or PC
Set your own work schedule.

Mô Tả Công Việc

At Appen, we work with 8 out of the top 10 global technology companies in the world to improve and optimize their products for users worldwide, including social media platforms, search engines, voice recognition systems, and eCommerce sites. The world of tech is moving fast, and since our founding in 1996 we rose to the challenge by becoming a publicly listed company and by building an international team that works in over 130 countries and in more than 180 languages.

Appen is looking for native speakers of Vietnamese speakers for a very interesting transcription project. If you are looking for a job that is flexible and allows you to work from home, this is the perfect opportunity for you.
Your task will be to listen to audio recordings in Vietnamese and write them out according to predefined rules. You'll be able to carry out the work whenever it suits you, as long as you are able to work the required amount of hours per week. Therefore the job is perfect for students etc.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Key requirements of the project:

• You must be able to write in Vietnamese - as a native speaker and lived in Vietnam.
• You must have access to computers and the Internet.
• You need to be detail focused and be able to follow delivered instructions.
• You must be able to work at least 20 hours a week for 2-3 months.

If you are interested in working in the project register at AppenGlobal today.

We are looking forward to working with you!
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Appen, the #1 Employer on Flexjobs’s Top 100 Employers for Flexible work, is hiring for work from home roles for 1 hour daily. We offer competitive pay, free training and the ability to set your own work schedule.

Our clients are the top technology companies in the world. We are a global technology and language consulting firm, operating in 130 countries. We staff projects of 1000s of people to give input that our clients rely on to make the internet experience better for all users.

Don’t miss this opportunity to be part of a rapidly growing global team for the world’s top Internet search engine companies!

As a Social Media Evaluator, you will evaluate the quality and relevance of information in your assigned area which may be newsfeed, ads or search results. You will log in to the site via our tool where you will give input on whether each piece of information is the most effective and relevant content.

Before you receive your first assignment you will complete a qualification process that may span several days. Once accepted on a project, you must meet consistent service levels that measure the quality of your work.

Appen, nhà tuyển dụng số 1 trong danh sách 100 nhà tuyển dụng hàng đầu của Flexjobs, hiện đang tuyển dụng các vị trí làm việc tại nhà từ 1 đến 4 giờ mỗi ngày. Làm việc với chúng tôi, các bạn sẽ được hưởng mức lương cạnh tranh, được đào tạo miễn phí và tự sắp xếp thời gian làm việc.

Khách hàng của chúng tôi là các công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi là công ty cố vấn công nghệ và ngôn ngữ, hoạt động tại hơn 130 quốc gia. Chúng tôi cung cấp những dự án có hàng nghìn người tham gia để tạo ra các dữ liệu đáng tin cậy, khách hàng dựa vào đó để nâng cao chất lượng trải nghiệm Internet cho người dùng.

Đừng bỏ lỡ cơ hội làm việc cho những công ty về công cụ tìm kiếm Internet hàng đầu thế giới!

Trở thành một Người Đánh Giá Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội, công việc của các bạn sẽ bao gồm đánh giá chất lượng cũng như tính liên quan của các thông tin trong các lĩnh vực được giao như trên các quảng cáo, trang thông tin, kết quả tìm kiếm online hoặc trên web. Các bạn sẽ đăng nhập và sử dụng công cụ của công ty để đánh giá các thông tin nhận được theo mức độ ảnh hưởng và hữu ích đối với người dùng.

Trước khi tiến hành tham gia dự án đầu tiên, các bạn cần trải qua một bài kiểm định trình độ chuyên môn với thời lượng kéo dài trong vài ngày. Sau khi được nhận, các bạn phải đảm bảo rằng mình luôn đáp ứng các yêu cầu về chất lượng công việc.

Bạn có muốn thử sức không? Hãy bấm vào đường dẫn này nhé!

Xem toàn bộ thông tin công ty
113th Ave NE Suite #100 Kirkland, WA
100-499 nhân viên
Jenelyn Acob