Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Alibaba Group

Alibaba Group

5 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Saigaon Centre Ho Chi Minh City
  • Quy mô

    25-99 nhân viên

  • Ngành nghề

    Internet/Online Media

https://www.alibabagroup.com/en/global/home

Alibaba Group

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

13th Month Pay