Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch

Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch

43 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Harbour View Tower, 35 Nguyen Hue Blvd, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Ngành nghề

    Ngân hàng

  • Liên hệ

    Ms. Thao

BANGKOK BANK Bangkok Bank is the largest commercial bank in Thailand and one of the leading banks in South East Asia.

Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Bonus
Health insurance
Professional, dynamic working environment