Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CMA Trading Ltd

CMA Trading Ltd

9 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Giáo dục/Đào tạo, Tài chính/Đầu tư

CMA Trading Ltd

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương tháng 13, thưởng doanh thu, đáp ứng đầy đủ chế độ lao động theo yêu cầu.