Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CN TPHCM - Cong Ty TNHH Ha Hae Viet Nam

CN TPHCM - Cong Ty TNHH Ha Hae Viet Nam

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    5th floor, 218 Nguyen Van Huong, Thao Dien, Dist 2, HCMC
  • Quy mô

    25-99 nhân viên

  • Ngành nghề

    Hành chánh/Thư ký, Dệt may/Da giày

We are Ho Chi Minh Branch of Ha Hae Vietnam Corporation (Km50+460 5A hightway, Cam Thuong Ward, Hai Duong city) which is the 100% foreign company with 3000 workers. The major activities are manufacturing and exporting garment to USA & EU. Address: Licogi 9 Office Building, No. 35, Street 2, Quarter 4, An Phu Ward, District 2, HCMC Contact: • Name: Ms.Thoại

CN TPHCM - Cong Ty TNHH Ha Hae Viet Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Competitive salary and bonus
Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
Professional, dynamic working environment