Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty Cổ Phần Giám Định Và Thẩm Định Giá Phương Đông

Công Ty Cổ Phần Giám Định Và Thẩm Định Giá Phương Đông

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Pháp lý

.

Công Ty Cổ Phần Giám Định Và Thẩm Định Giá Phương Đông

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng lễ, tết theo quy định
Đóng bảo hiểm theo quy định
Mức lương tùy theo năng lực, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn