Công Ty TNHH Andashun Amazing Logistics

Công Ty TNHH Andashun Amazing Logistics

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Hậu cần/Giao nhận

Website : http://www.ads-logistics.com/?lang=en

Công Ty TNHH Andashun Amazing Logistics

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Competitive salary, good benefit and bonus.
Good working and fair environment, promotion opportunity.
Priority to start working immediately.