Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CÔNG TY TNHH GAIA INTERNATIONAL VINA

CÔNG TY TNHH GAIA INTERNATIONAL VINA

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Vận chuyển/Giao nhận

CÔNG TY TNHH GAIA INTERNATIONAL VINA

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

 Lương: Lương hấp dẫn tùy thuộc vào năng lực 연봉 : 능력에 따라 매력적인 연봉