VietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt NamVietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt Nam
VietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt NamVietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt Nam
Tất cả danh mục
Nhà tuyển dụng
Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia

Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia

8 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Quy mô

    100-499 nhân viên

  • Lĩnh vực

    Kỹ thuật xây dựng/Cơ sở hạ tầng

Company Information: IIA Hanoi Office is one division of IHI Infrastructure Systems Co., Ltd. (IIS)-IHI Corporation in Japan. As the Main Contractor, we have performed Engineering Works for all phases of large-scale Bridge and Road Projects over the world such as Bidding, Construction, Operation & Maintenance. Remarkable Projects in Vietnam: Binh Bridge (2005), Nhat Tan Bridge (2014), Ba Son (Thu Thiem 2) Bridge (2020), Tran Hoang Na Bridge (2023), Nguyen Hoang Bridge (2023) etc. Bridge Projects abroad: Romania, Japan, India, Bangladesh, Myanmar, Philippines, Indonesia, Honduras, Nicaragoa, etc. Giới thiệu công ty: Văn phòng IIA Hà Nội là một bộ phận của Công ty TNHH IHI Infrastructure Systems (IIS) – IHI Corporation, Nhật Bản. Là một Nhà thầu Chính, công ty chúng tôi đã và đang thực hiện các công tác Kỹ thuật cho toàn bộ các giai đoạn thi công dự án Cầu – Đường quy mô lớn, bao gồm Đấu thầu, Thi công, Vận hành và Bảo trì. Các công trình tiêu biểu tại Việt Nam: Cầu Bính (2005); Cầu Nhật Tân (2014); Cầu Ba Son (Thủ Thiêm 2) (2020), Cầu Trần Hoàng Na (2023); Cầu Nguyễn Hoàng (2023) v.v… Các dự án quốc tế: tại Rumani, Nhật Bản, Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar, Philippines, Indonesia, Honduras, Nicaragoa v.v…

Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Khám sức khoẻ

Các quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam

Nghỉ phép

Mức lương cạnh tranh, thưởng hàng năm

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia