Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty TNHH khuôn đúc Tsukuba Việt Nam

Công ty TNHH khuôn đúc Tsukuba Việt Nam

5 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Sản Xuất

Công ty TNHH khuôn đúc Tsukuba Việt Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng lương tháng thứ 13