Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty TNHH Năng Lượng Xanh Và Tái Tạo Phương Nam

Công Ty TNHH Năng Lượng Xanh Và Tái Tạo Phương Nam

9 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Road No.3, Phu My 2 Industrial Zone, Phu My Town, Ba Ria-Vung Tau Province, Vietnam
  • Ngành nghề

    Khác

Công ty SOUTHERN RENEWABLE AND GREEN ENERGY CO., LTD (SRE), chuyên sản xuất trụ điện gió cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Công Ty TNHH Năng Lượng Xanh Và Tái Tạo Phương Nam
Công Ty TNHH Năng Lượng Xanh Và Tái Tạo Phương Nam
Công Ty TNHH Năng Lượng Xanh Và Tái Tạo Phương Nam
Công Ty TNHH Năng Lượng Xanh Và Tái Tạo Phương Nam
Công Ty TNHH Năng Lượng Xanh Và Tái Tạo Phương Nam
Công Ty TNHH Năng Lượng Xanh Và Tái Tạo Phương Nam
Công Ty TNHH Năng Lượng Xanh Và Tái Tạo Phương Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương tháng 13, Thưởng nếu hoàn thành tốt công việc
Đóng BHXH full lương
Phép năm theo quy định Luật lao động