Công Ty TNHH Phát Triển THT

Công Ty TNHH Phát Triển THT

20 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Quy mô

    25-99 nhân viên

  • Lĩnh vực

    Kỹ thuật xây dựng/Cơ sở hạ tầng

  • Liên hệ

    Ms. Vân

THT Development Co., Ltd is a wholly foreign owned company invested by Daewoo E&C (Korea) and is investor of Tay Ho Tay new town project (named STARLAKE)

Công Ty TNHH Phát Triển THT
Công Ty TNHH Phát Triển THT
Công Ty TNHH Phát Triển THT
Công Ty TNHH Phát Triển THT
Công Ty TNHH Phát Triển THT
Công Ty TNHH Phát Triển THT
Công Ty TNHH Phát Triển THT
Công Ty TNHH Phát Triển THT
Công Ty TNHH Phát Triển THT
Công Ty TNHH Phát Triển THT

Video

Phúc lợi

Travel Opportunities

Company trip and other team benefits.

Healthcare Plan

Social insurance with full payment level, annual health check, bonus (Adequate insurance: Health Insurance, Social Insurance, Unemployment Insurance)

Working environment

International and professional working environment

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Công Ty TNHH Phát Triển THT