Công Ty TNHH VIA Việt Nam

Công Ty TNHH VIA Việt Nam

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    5th Floor, V tower Building, 649 Kim Ma Street, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Hanoi.
  • Quy mô

    25-99 nhân viên

  • Lĩnh vực

    Luật/Dịch vụ pháp lý

VIA Vietnam Co., Ltd is 100% Japanese owned company and all our clients are 100% Japanese owned companies. Our firm specializes in accounting, tax and legal service. VIA Vietnam is operating with 2 offices: Ha Noi (Head Office) and Ho Chi Minh (Branch).

Công Ty TNHH VIA Việt Nam
Công Ty TNHH VIA Việt Nam
Công Ty TNHH VIA Việt Nam
Công Ty TNHH VIA Việt Nam
Công Ty TNHH VIA Việt Nam
Công Ty TNHH VIA Việt Nam
Công Ty TNHH VIA Việt Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Working day: 5 days/week, Mon to Fri; No probation period
Performance and salary review yearly and an annual performance-based bonus
Chance to learn and get experience from International environment