Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Epi Vietnam Technologies Co.,Ltd

Epi Vietnam Technologies Co.,Ltd

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    44M2 37 lane, Tran Kim Xuyen street, Cau Giay district, Ha Noi, Vietnam
  • Quy mô

    25-99 nhân viên

  • Ngành nghề

    Điện/Điện tử

EPI Vietnam Technologies Co., Ltd was founded in 2013 with a vision to be market leader in electronic component distribution in Vietnam. We provide our values to the success of customers by our best support services and cutting-edge technologies update from supplier partners. We guide our customer from ideas to design, prototype and mass production. http://www.epi-tech.com.vn

Epi Vietnam Technologies Co.,Ltd
Epi Vietnam Technologies Co.,Ltd
Epi Vietnam Technologies Co.,Ltd
Epi Vietnam Technologies Co.,Ltd
Epi Vietnam Technologies Co.,Ltd
Epi Vietnam Technologies Co.,Ltd

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng quý ~ 0,5-0,75 tháng lương, thưởng năm ~ thưởng các quý cộng lại (tuỳ thuộc vào KQKD)
Được thoải mái đề xuất chính sách, build quy trình làm việc.
Du lịch hàng năm